Domov Náučný chodník v Ľubochni Náučný chodník v Ľubochni

Náučný chodník v Ľubochni

Ľubochňa centrum (Nám. akad. Ľ. Nováka) – Ľubochnianska dolina – Ľubochňa centrum (Nám. akad. Ľ. Nováka)
Typ: Okružná túra, Pre rodiny s deťmi, Náučný chodník, Cesta/road, MTB, TREK
Náročnosť: 2 - ľahká
Dĺžka trasy: 9.2 km
Stúpanie: 313 m
Klesanie: 312 m
Trvanie: 3 h
Najnižší bod: m
Najvyšší bod: m
Zobraziť výškový profil

Podrobný popis trasy:

Oblasť:

Veľká Fatra

Východisko:

Kostol Sv. Cyrila a Metoda - Ľubochňa

navigovať
Koniec trasy:

Kostol Sv. Cyrila a Metoda - Ľubochňa

navigovať
Podrobný popis trasy

Východisko náučného chodníka je v obci pri obecnom úrade. Trasa vedie po východnom svahu Ľubochnianskej doliny okolo prívodného kanála hydroelektrárne proti prúdu riečky Ľubochnianka do osady Lúčka a späť do Ľubochne. Nenáročný náučný chodník je samoobslužný, okružný, peší aj cyklo, letný aj zimný. Je zameraný prírodovedne, kultúrno-historicky a technicky. Na trase je 10 zastávok a jeden úvodný panel. Jednotlivé zastávky informujú o ľubochnianskom kostole, hydroelektrárni, lesnej železnici, Fatranskom sedle, ľubochnianskej sklárni, Ľubochnianke a Ľubochnianskej doline (geologická stavba, pôdy, rastlinstvo, živočíšstvo, maloplošné chránené územia).

 

Ľubochnianska dolina vo Veľkej Fatre je svojou dĺžkou 25 kilometrov najdlhšia na Slovensku. Nachádza sa tu jediné fatranské pleso ako aj krásne sfarbený tajch s čistou vodou. Pýši sa aj tým, že tu začiatkom 20. storočia vznikla prvá elektrifikovaná lesná železnička, ktorá sa používala na zvoz vyťaženého dreva a dopravu ľudí, ktorí pracovali v okolitých lesoch. Ako zdroj elektriny pre túto železničku kedysi slúžila malá vodná elektráreň. Po dohode je možné do elektrárne nahliadnuť aj zvnútra a nechať si poukazovať, ako to tam fungovalo a na čo slúži, aj keď tu už železnička nie je.

Dostupnosť a parkovacie možnosti

Obec Ľubochňa je dobre dostupná tak vlakovým ako aj autobusovým spojením z Ružomberka.

V centre obce na námestí pri endokrinologickom ústave je k dispozícii bezplatné parkovisko s dostatočnou kapacitou.

Možnosti ubytovania a stravovania

Obec Ľubochňa poskytuje dostatočné možnosti občerstvenia aj stravovania vo viacerých reštauračných a pohostinských zariadeniach v okolí centra obce.

Ubytovať sa dá v niekoľkých penziónoch/privátoch v centre obce alebo aj v súkromných chatách v Ľubochnianskej doline.

Plánovač Liptov