Domov Logo manuál

Logo manuál


Oblastná organizácia cestovného ruchu
REGION LIPTOV

Dizajn manuál VisitLiptov (.pdf)

VisitLiptov_Treba zažiť_SK (.png, .pdf)

VisitLiptov_Slovakia_EN (.png, .pdf)


Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky

Dizajn manuál Ministerstvo cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky(.pdf)

3riadkový modrý (.png, .pdf,)

3riadkový čierne (.png, .pdf,)

3riadkový biele (.png, .pdf,)

Anglická verzia

3riadkový modrý (.jpg, .pdf,)

3riadkový čierny (.png, .pdf)

3riadkový biely (.png, .pdf)

Je potrebné uvádzať aj vetu:

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.

The activity is implemented with the financial support of the Ministry of Tourism and Sports of the Slovak Republic.


Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj

Dizajn manuál Žilinský turistický kraj (.pdf)

Všetky typy lôg (.zip)


Plánovač Liptov