Domov Logo manuál

Logo manuál


Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV


Design Manuál Branding Liptov (.pdf)


Liptov_Treba Zažiť (.png, .pdf)

Liptov_Slovakia (.png, .pdf)


visitliptov v krivkách(.pdf)


Ministerstva dopravy Slovenskej republiky


Design Manuál Branding MinDop (.pdf)


3riadkový modrý (.jpg, .pdf,)

3riadkový čierne (.png, .pdf,)

3riadkový biele (.png, .pdf,)

Anglická verzia

3riadkový modrý (.jpg, .pdf,)

3riadkový modrý (.png, .pdf,)

Je potrebné uvádzať aj vetu:

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy Slovenskej republiky.

The activity is implemented with the financial support of the Ministry of Transport of the Slovak Republic.


Krajská organizácia cestovného ruchu Žilinský turistický kraj


Design Manuál Branding (.pdf)


Všetky typy lôg (.zip)

Plánovač Liptov