Domov Lezenie na Liptove Náučný chodník Ferrata Dve Veže

Náučný chodník Ferrata Dve Veže

Typ: Lezecká trasa
Náročnosť: 3 - stredne ťažká
Dĺžka trasy: km
Stúpanie: 70 m
Klesanie: 70 m
Trvanie: 1.5 h
Najnižší bod: m
Najvyšší bod: m

Podrobný popis trasy:

Oblasť:

Veľká Fatra

Východisko:

Liptovské Revúce

navigovať
Koniec trasy:

Liptovské Revúce

navigovať

Ferrata Dve Veže je iba 4. ferratou na Slovensku a prvou na Liptove. Ak máte chuť na adrenalínovejší výstup a lezenie je vašou vášňou, u nás si prídete na svoje.

Stručné informácie o Ferrate Dve Veže

Nadmorská výška –  cca 800 m n. m.

Prevýšenie jednotlivých ciest – od 20 m do 70 m

Pôvod – skala je vápencového pôvodu

Rozloženie – ferrata pozostáva z 2 dominantných  skalných veží a 1 vedľajšej, ktoré budú prepojené lanovými mostami (lanové kone)

Možnosti výstupu – 3 trasy ferratového charakteru s rôznymi stupňami obťažností + turistický chodník smerujúci na vrch mimo ferratových trás

Obťažnosť ferratových trás: trasy sú rozdelené na ľahšie a náročnejšie, podľa stupňov B, C, a D

Každá cesta je urobená zo železných stúpačiek, ktoré sú od seba vzdialené 40 cm. Na každej ceste sa nachádza istiace oceľové lano.

Lokalita

Ferrata Dve Veže sa nachádza cca 4 km od komplexu Gothalu v Liptovskom Osade, v smere na susediacu dedinu Liptovské Revúce. Nájdete ju v časti, kde sa skala nazýva Záhorovo. Z najvyššieho bodu ferraty sa Vám ponúkajú krásne výhľady na okolité vrchy Nízkych Tatier (Končitá, Malý Zvolen, Čierna Hora), Veľkej Fatry (Krížna, Frčkov) a tiež na Národné parky Veľká Fatra a Nízke Tatry, ktoré oddeľuje rieka Revúca.

Na ferratu sa dostanete po vyznačenom chodníku za cca 15 minút.

Otváracia doba

Náučný chodník a zaistená cesta ferrata môžete využívať v období od 15. 6 do 31. 1. bežného roka. Pohyb je dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.

Obťažnosť trás podrobne

B – mierne obťažné trasy

Ide o strmší terén s občasnými exponovanými pasážami a zlými stupmi. Umelé istenie v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a strmších dlhších rebríkov slúži priamo k postupu vpred. Niekoľko pasáží je namáhavých a vysiľujúcich. Mnoho skúsených vysokohorských turistov používa od tohto stupňa ťažkosti set na feraty s prilbou. Pre začiatočníkov a deti je set na ferraty nutný a pri nebezpečných a dlhých úsekoch je tiež dôležité dodatočné istenie lanom. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti II alebo III.

C – ťažké trasy

Trasu tvoria príkre až kolmé steny. Prevažná časť trasy, väčšinou exponovanej cesty, je vybavená umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky). Kramle a umelé stupy sú od seba viac vzdialené (dôležitá informácia predovšetkým pre nižších a deti). Úseky sú často kolmé, len s jedným oceľovým lanom.

Zaistené úseky si vyžadujú určitú silu v rukách. Dlhé úseky tejto obťažnosti obsahujú veľké zaistené cesty. Set na ferraty s prilbou je nutný aj pre skúsených vysokohorských turistov. Pre začiatočníkov a deti odporúčame absolvovať takúto cestu s dodatočným istením lanom a len so skúseným spoločníkom. Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti III alebo IV.

D – veľmi ťažké trasy

Trasu tvorí veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až previsnuté partie. Väčšinou veľmi exponované a istenie je často realizované len pomocou oceľového lana. Príležitostne umelé stupy (kramle, kolíky), ležia nie jedenkrát ďaleko od seba.

Ferratu tvoria dlhé, kolmé až previsnuté pasáže, pri čom treba mať veľmi veľkú silu v rukách, dobrú techniku a tiež tréning. Výstup je spojený s lezením ľahších úsekov (stupeň obťažnosti I alebo II) bez zaistenia, preto ho odporúčame realizovať iba s dostatočne skúseným vysokohorským turistom a horolezcom. Aj pre nich je však set na ferraty (horolezecké topánky a prilba) potrebný.

Pre začiatočníkov a menej skúsených túto trasu neodporúčame, treba ju absolvovať jedine s dodatočným istením a so skúseným vodcom alebo cvičiteľom.

Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti IV alebo V.

DÔLEŽITÉ INFO OHĽADOM VÝSTROJA!

Návštevníci Ferraty Dve Veže by mali mať ferratový set, ktorý pozostáva zo sedáka, 2 karabín, tlmiču pádov, prilby, rukavíc, vhodnej obuvi na lezenie s vibram podrážkou. Zapožičanie kompletného výstroja a odborný certifikovaný dohľad  je možné poskytnúť priamo v komplexe Gothal.

Zapožičanie kompletného výstroja a odborný certifikovaný dohľad Vám radi poskytnú priamo v rezorte Gothal. Stačí zájsť na recepciu.

Pred návštevou ferraty si prečítajte stručný prevádzkový poriadok

Na trase je zakázané: zakladať ohne alebo udržiavať otvorené ohne, jazdiť na bicykli alebo na koni, vykonávať terénne úpravy, vybočovať z vyznačenej trasy, zbierať lesné plody, táboriť, rušiť ticho a pokoj, znečisťovať okolie odpadkami, poškodzovať lesné porasty a rastliny, ohrozovať živočíchy a biotopy.

Zároveň je dôležité rešpektovať a dodržiavať pokyny orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť.

Náučný chodník nie je možné využívať na výcvik, na hromadné súťaže a masové organizovanie športových podujatí.

Rešpektujte prípadné uzávery v prípade ťažby, údržby a počas odstraňovania prípadných kalamít.

Prechod chodníkom a ferratou je na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame poistenie pre prípad zásahu HZS.

Aktuálne obmedzenia nájdete na www.gothal.sk alebo www.shsjames.org.


Prosím, pre zobrazenie videa, akceptujte cookies pre marketing.

Plánovač Liptov