Nepoznaný Liptov

História salašníctva, studničky a vyvieračky, remeslá na Liptove, horské túry a lúky. To sú témy,
ktorými sa budeme počas roka v rámci projektu Nepoznaný Liptov zaoberať.
Objavte Liptov inak, objavte miesta, ktoré nie sú prvoplánové, majú svoje čaro, hĺbku aj energiu, ktorá vás dostane.

O projekte

Nepoznaný Liptov, resp. nepoznané miesta, ktoré za to stoja sú vždy poklady pre dušu aj telo. Takéto miesta je najlepšie spoznávať aj s reáliami a koloritom prostredia. Keďže cestovný ruch na Liptov privádza naďalej dychtivých turistov, rozhodli sme sa, v rámci projektu Nepoznaný Liptov, tieto miesta predstaviť a vtiahnuť vás do nich prostredníctvom originálnych videí, pútavých podcastov, zaujímavých článkov a ak to bude možné aj menších podujatí či individuálnych exkurzií.

Nepoznané miesta neznamenajú miesta úplne neznáme. Ide o miesta už objavené, mnohými aj preskúmané, avšak na to, aby sme ich skutočne poznali potrebujeme vedieť a poznať oveľa viac. A práve preto nám ich tajomstvá pomôžu odhaľovať odborníci, špecialisti a autority v danej oblasti. Práve oni nám predstavia liptovské salaše, okolité travertíny, vyvieračky a pramene, ale aj remeselné výrobky či nepoznané túry.

Nepoznaný Liptov nebude možné predstaviť hneď, pôjde o akési jeho postupné odhaľovanie. Krok za krokom ku každej téme pripravujeme dokumentárne video, sériu podcastov, články a veríme, že bude možné, aby sme vás každým miestom previedli aj osobne, lebo Liptov treba zažiť.

Budeme radi, ak sa vám u nás ešte viac zapáči a objavíte na Liptove čaro nepoznaného..


Články

marec 2021

Nepoznaný Liptov
očami tých, ktorí ho poznajú

Team Visitliptov

apríl 2021

Zhmotnenie pastierskej kultúry
a čaro ovčiarskej expozície

Iveta Zuskinová – etnologička
Jiří Přibyl – konzervárot

apríl 2021

Tam, kde sa deň
začína o pol štvrtej

Milan Gajan
majiteľ salašu Pastierska

apríl 2021

Ovečka valaška
a jej podstata na Liptove

Peter Kompiš
ošetrovateľ zvierat

máj 2021

Voda je nielen trpezlivá, ale najmä kreatívna

Ján Lakota
biospeleológ

jún 2021

Vzduch pri vodopádoch je čistejší, myseľ človeka pozitívnejšia

Leonard Ambróz
dokumentátor ochrany prírody

jún 2021

Minerálne pramene
sú liek

Monika Orvošová 
geologička

júl 2021

Liptovská čipka je špecifická a vo svete veľmi obdivovaná

Ivana Gemzická 
čipkárka

júl 2021

Z unikátnej dielne slovenského modrotlačiara.

Matej Rabada
modrotlačiar

čoskoro

Článok
o horských lúkach a túrach

čoskoro

Článok
o horských lúkach a túrach

čoskoro

Článok
o horských lúkach a túrach


Podcasty

30. 03. 2021

Salašníctvo tu a teraz

Ako je to so salašníctvom na Liptove? Ako sa vyrába žinčica a akí sú bačovia súčasnosti?

Rozpráva: Milan Gajan

20. 04. 2021

Pastierska kultúra je fenomén

Čo priniesli ovčiari na Slovensko? Aké sú tradície a mýty, ktoré tu bačovia priniesli?

Rozpráva: Iveta Zuskinová

12. 05. 2021

Divoký salaš vo Važci

Správny bača musi mať prírodu nielen rád, ale musí v nej vedieť prežiť. Ako žiť na salaši a nestratiť chladnú hlavu?

RozprávaAndrej Halčin

máj 2021

Krása Liptova vplyvom vody?

Ako voda formuje liptovskú kotlinu? Prečo sa stráca, kde vyviera a čo v sebe ukrýva?

Rozpráva: Ján Lakota – biospeleológ

jún 2021

Čaro liptovských vodopádov

Či to je pri vodopáde, fontáne alebo padajúcej vode, človek sa cíti veľmi dobre. Ako sa môžeme dotknúť vodopádu?

Rozpráva: Leonard Ambóz
dokumentátor ochrany prírody

jún 2021

Znovuobjavená modrotlač

Prečo je modrotlač modrá? V čom spočíva jedinečnosť tejto techniky a aké ma využitie v súčasnosti?

Rozpráva: Matej Rabada – modrotlačiar

júl 2021

Liptovská nie je píšťalka, ani fujara, ale koncovka.

Ako koncovka znie? Prečo stále patrí na naše lúky a z čoho sa výraba?

Rozpráva: Vladimír Grieš – výrobca koncoviek, píšťaliek a fujár

júl 2021

Liptovská čipka tu stále zotrvá.

Kto sa v súčasnosti venuje paličkovaniu a ako toto remeslo zdobí dnešný moderný svet?

Rozpráva: Ivana Gemzická – lektorka paličkovania

čoskoro

Podcasty k téme horské lúky a túry


Video

Foto

Koordinátor projektu

Katarína Guothová

E-mail: guothova@visitliptov.sk

Na tomto projekte sa podieľajú:

video a nahrávanie podcastov

moderátor

fotograf

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Plánovač Liptov