Nepoznaný Liptov

História salašníctva, studničky a vyvieračky, remeslá na Liptove, horské túry a lúky. To sú témy,
ktorými sa budeme počas roka v rámci projektu Nepoznaný Liptov zaoberať.
Objavte Liptov inak, objavte miesta, ktoré nie sú prvoplánové, majú svoje čaro, hĺbku aj energiu, ktorá vás dostane.

O projekte

Nepoznaný Liptov, resp. nepoznané miesta, ktoré za to stoja sú vždy poklady pre dušu aj telo. Takéto miesta je najlepšie spoznávať aj s reáliami a koloritom prostredia. Keďže cestovný ruch na Liptov privádza naďalej dychtivých turistov, rozhodli sme sa, v rámci projektu Nepoznaný Liptov, tieto miesta predstaviť a vtiahnuť vás do nich prostredníctvom originálnych videí, pútavých podcastov, zaujímavých článkov a ak to bude možné aj menších podujatí či individuálnych exkurzií.

Nepoznané miesta neznamenajú miesta úplne neznáme. Ide o miesta už objavené, mnohými aj preskúmané, avšak na to, aby sme ich skutočne poznali potrebujeme vedieť a poznať oveľa viac. A práve preto nám ich tajomstvá pomôžu odhaľovať odborníci, špecialisti a autority v danej oblasti. Práve oni nám predstavia liptovské salaše, okolité travertíny, vyvieračky a pramene, ale aj remeselné výrobky či nepoznané túry.

Nepoznaný Liptov nebude možné predstaviť hneď, pôjde o akési jeho postupné odhaľovanie. Krok za krokom ku každej téme pripravujeme dokumentárne video, sériu podcastov, články a veríme, že bude možné, aby sme vás každým miestom previedli aj osobne, lebo Liptov treba zažiť.

Budeme radi, ak sa vám u nás ešte viac zapáči a objavíte na Liptove čaro nepoznaného..


Články

marec 2021

Nepoznaný Liptov
očami tých, ktorí ho poznajú

Team Visitliptov

apríl 2021

Zhmotnenie pastierskej kultúry
a čaro ovčiarskej expozície

Iveta Zuskinová – etnologička
Jiří Přibyl – konzervárot

apríl 2021

Tam, kde sa deň
začína o pol štvrtej

Milan Gajan
majiteľ salašu Pastierska

apríl 2021

Ovečka valaška
a jej podstata na Liptove

Peter Kompiš
ošetrovateľ zvierat

čoskoro

Článok
o prameňoch a vodopádoch

čoskoro

Článok
o liptovských remeslách


Podcasty

30. 03. 2021

Salašníctvo tu a teraz

Ako je to so salašníctvom na Liptove? Ako sa vyrába žinčica a akí sú bačovia súčasnosti?

Rozpráva: Milan Gajan

20. 04. 2021

Pastierska kultúra je fenomén

Čo priniesli ovčiari na Slovensko? Aké sú tradície a mýty, ktoré tu bačovia priniesli?

Rozpráva: Iveta Zuskinová

12. 05. 2021

Divoký salaš vo Važci

Správny bača musi mať prírodu nielen rád, ale musí v nej vedieť prežiť. Ako žiť na salaši v divočine a nestratiť chladnú hlavu?

Rozpráva: Andrej Halčin

čoskoro

Podcasty k téme pramene a vodopády

čoskoro

Podcasty k téme liptovské remeslá

čoskoro

Podcasty k téme horské lúky a túry


Foto

Koordinátor projektu

Katarína Guothová

E-mail: guothova@visitliptov.sk

Na tomto projekte sa podieľajú:

video a nahrávanie podcastov

moderátor

fotograf

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou
Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.