Domov Zverejňovanie

Zverejňovanie

ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020ROK 2021
Výzvy 2018 Výzvy 2019 Výzvy 2020Výzvy 2021
Faktúry 2018Faktúry 2019Faktúry 2020Faktúry 2021
Zmluvy 2018 Zmluvy 2019 Zmluvy 2020 Zmluvy 2021
Objednávky 2018 Objednávky 2019 Objednávky 2020 Objednávky 2021
Správa o činnosti (.pdf) Správa o činnosti(.pdf)
ROK 2013ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016ROK 2017
Výzvy 2013 Výzvy 2014 Výzvy 2015Výzvy 2016Výzvy 2017
Faktúry 2013Faktúry 2014 Faktúry 2015 Faktúry 2016Faktúry 2017
Zmluvy 2013 Zmluvy 2014 Zmluvy 2015 Zmluvy 2016Zmluvy 2017
Objednávky 2013Objednávky 2014Objednávky 2015 Objednávky 2016Objednávky 2017
Správa o činnosti.pdf) Správa o činnosti(.pdf) Správa o činnosti (.pdf)Správa o činnosti (.pdf)

Plánovač Liptov