Zverejňovanie

Domov Zverejňovanie
ROK 2023
Výzvy 2023
Faktúry 2023
Zmluvy 2023
Objednávky 2023
Správa o činnosti (.pdf)
ROK 2024
Výzvy 2024
Faktúry 2024 došlé , zálohové, zahraničné
Zmluvy 2024
Objednávky 2024
Správa o činnosti (.pdf)
ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020ROK 2021ROK 2022
Výzvy 2018 Výzvy 2019 Výzvy 2020Výzvy 2021Výzvy 2022
Faktúry 2018Faktúry 2019Faktúry 2020Faktúry 2021Faktúry 2022
Zmluvy 2018 Zmluvy 2019 Zmluvy 2020 Zmluvy 2021Zmluvy 2022
Objednávky 2018 Objednávky 2019 Objednávky 2020 Objednávky 2021Objednávky 2022
Správa o činnosti (.pdf) Správa o činnosti(.pdf) Správa o činnosti (.pdf)Správa o činnosti (.pdf)Správa o činnosti (.pdf)
ROK 2013ROK 2014 ROK 2015 ROK 2016ROK 2017
Výzvy 2013 Výzvy 2014 Výzvy 2015Výzvy 2016Výzvy 2017
Faktúry 2013Faktúry 2014 Faktúry 2015 Faktúry 2016Faktúry 2017
Zmluvy 2013 Zmluvy 2014 Zmluvy 2015 Zmluvy 2016Zmluvy 2017
Objednávky 2013Objednávky 2014Objednávky 2015 Objednávky 2016Objednávky 2017
Správa o činnosti.pdf) Správa o činnosti(.pdf) Správa o činnosti (.pdf)Správa o činnosti (.pdf)

Plánovač Liptov