Domov Zverejňovanie

Zverejňovanie

ROK 2016 ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019 ROK 2020
Výzvy 2016 Výzvy 2017 Výzvy 2018 Výzvy 2019 Výzvy 2020
Faktúry 2016 Faktúry 2017 Faktúry 2018Faktúry 2019Faktúry 2020
Zmluvy 2016 Zmluvy 2017 Zmluvy 2018 Zmluvy 2019  Zmluvy 2020
Objednávky 2016 Objednávky 2017 Objednávky 2018 Objednávky 2019 Objednávky 2020
Správa o činnosti (.pdf) Správa o činnosti (.pdf) Správa o činnosti (.pdf) Správa o činnosti(.pdf)

ROK 2013ROK 2014 ROK 2015
Výzvy 2013 Výzvy 2014 Výzvy 2015
Faktúry 2013Faktúry 2014 Faktúry 2015
Zmluvy 2013 Zmluvy 2014 Zmluvy 2015
Objednávky 2013Objednávky 2014Objednávky 2015
Správa o činnosti.pdf) Správa o činnosti(.pdf)