Poistenie záchrany v horách s Liptov Region Card a Generali

Domov Plánovanie dovolenky Poistenie záchrany v horách s Liptov Region Card a Generali

Držitelia Liptov Region Card s dobitým pobytovým balíkom* pri pobyte trvajúcom viac ako 2 noci majú ZADARMO poistenie pátrania a záchrany v horách Slovenskej republiky, ktoré kryje náklady na prípadný zásah horskej služby.

Poistenie zahŕňa:

Poistenie je platné len počas letnej sezóny, a to od 1.7.2023 do 30.9.2023.

POZOR!

Poistenie na hory platí LEN pre držiteľov s dobitým pobytovým balíkom*!

*Pobytový balík – je bonusový balík služieb Liptov Region Card, ktorý získava každý klient pri vystavení Liptov Region Card v partnerskom ubytovacom zariadení pri pobyte dlhšom ako 2 noci.


Kde je poistenie platné?

Na území v Slovenskej republike, na ktorom Horská záchranná služba vykonáva záchrannú činnosť.

Čo je v poistení kryté?

Vyhľadávanie a vyslobodzovanie poisteného v tiesni, poskytovanie prvej pomoci poistenému v tiesni a jeho preprava k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia, prípadne do zdravotníckeho zariadenia, vykonávaná horskou službou.

Čo nie je v poistení kryté?

Poistenie sa nevzťahuje na náklady na záchranu, ktoré vznikli:


Dokumenty:

Plánovač Liptov