Produkt Liptovato najlepšie z regiónu

Značka regionálnych produktov Produkt Liptova podporuje výnimočné výrobky poctivo vyrobené na Liptove.
Je tiež zárukou kvality výrobkov prihliadajúc na ich lokálnosť, udržateľnosť a lásku k tradíciám a prírodnému bohatstvu regiónu Liptov.

Regionálna Značka kvality Produkt Liptova certifikuje kvalitných regionálnych producentov a poskytuje im priestor na propagáciu. Primárne je určená predovšetkým výrobcom tradičných alebo regionálne vyrobených potravín a predmetov, remeselníkom a pestovateľom plodín.

Som nesmierne hrdý, že sa nám podarilo spojiť s miestnymi akčnými skupinami a že idea regionálnej značky sa podarila pretaviť do spoločného výsledku.

Ing. Ján Blcháč, PhD, predseda predstavenstva Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV

Príbeh značky začína

Mnohé tradičné a regionálne produkty z regiónu Liptov sa vyznačujú jedinečnou chuťou, výrobným procesom odovzdávaným z generácie na generáciu a v neposlednom rade aj zanietenosťou výrobcov. Cieľom Produktu Liptova, je práve zachovanie tradícií, podpora lokálnych výrobcov, ktorí si vážia prírodné a kultúrne dedičstvo regiónu a svoju prácu robia s vášňou.

Práve preto sa oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, združenie cestovného ruchu Klaster LIPTOV, Miestna akčná skupina Dolný Liptov a Miestna akčná skupina Horný Liptov v roku 2021 spojili, aby spoločne vytvorili Produkt Liptova, ktorý reprezentuje základné hodnotové princípy každého z nich.

Projekt Produkt Liptova do značnej miery prispieva aj k udržateľnému rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v regióne ako aj rozvoju regiónu ako takého.

Výrobný proces odovzdávaný z generácie na generáciu

Tradícia, zanietenie a láska, s ktorou sa výrobky vyrábajú

Podpora lokálnych producentovDokumenty na stiahnutie

Kritériá

Formuláre žiadostí

  • A – Formulár žiadosti pre udelenie značky Produkt Liptova na poľnohospodárske produkty a potravinárske výrobky (.pdf)
  • B – Formulár žiadosti pre udelenie značky Produkt Liptova na remeselné a iné spotrebné výrobky (.pdf)

Kontaktná osoba
Gabriel Blcháč, MSc.
Gabriel Blcháč, MSc.
koordinátor značky Produkt Liptova

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV
Štúrova 1989/41
031 42 Liptovský Mikuláš


Partneri

Plánovač Liptov