Náučné chodníky

Domov Náučné chodníky
Náučný chodník Demänovská dolina
Náučný chodník Demänovská dolina

Náučný chodník je vzdelávacie – zväčša turistická– trasa rôznej dĺžky, vedúce prírodne a/alebo kultúrne zaujímavými či regionálne typickými lokalitami. Je vyznačená v krajine i na mapách. Na trasách náučného chodníka, prípadne v jeho blízkosti, sú významné či zaujímavé objekty alebo javy osobitne vysvetlené formou informačných panelov.

Tvorcovia náučných chodníkov vyberajú z krajiny prírodovedne, kultúrne, historicky, technicky či inak pozoruhodné objekty alebo javy a opisujú ich v širšom kontexte na informačných paneloch textami, ktoré ilustrujú fotografiami, mapami, plánmi či nákresmi.

Jedným zo základných cieľov tvorby náučných chodníkov je primäť ich užívateľa ku konfrontácii medzi teoretickými poznatkami získanými z informačných panelov chodníka, publikovaných sprievodcov alebo letákov a realitou (krajinou), v ktorej sa práve nachádza a pozoruje ju.

Plánovač Liptov