Ścieżki przyrodnicze

Dom Turystyka Ścieżki przyrodnicze

Ścieżka dydaktyczna jest ścieżką edukacyjną – głównie turystyczną – o różnej długości, prowadzącą do miejsc ciekawych przyrodniczo i / lub kulturowo lub typowo regionalnie. Jest zaznaczony w kraju i na mapach. Na trasach ścieżki dydaktycznej lub w jej pobliżu w formie tablic informacyjnych specjalnie objaśnia się istotne lub interesujące obiekty lub zjawiska.

Twórcy ścieżek edukacyjnych wybierają z krajobrazu naturalnie, kulturowo, historycznie, technicznie lub w inny sposób niezwykłe obiekty lub zjawiska i opisują je w szerszym kontekście na tablicach informacyjnych z tekstami ilustrującymi zdjęcia, mapy, plany lub rysunki.

Jednym z podstawowych celów tworzenia ścieżek edukacyjnych jest skonfrontowanie ich użytkowników z wiedzą teoretyczną wyniesioną z tablic informacyjnych szlaku, opublikowanych przewodników czy ulotek z rzeczywistością (krajem), w którym aktualnie się znajduje i obserwuje.

Liptov planner