Už 10 rokov

Oblastnej organizácie cestovného ruchu

REGION LIPTOV

Pred desiatimi rokmi bola založená  Oblastná organizácia REGION LIPTOV. Bola to jedinečná príležitosť ako začať s rozvojom destinačného manažmentu v regióne a získať do regiónu viac financií na podporu rozvoja cestovného ruchu.

Oblastná organizácia nadviazala na aktivity, ktoré rozbehol KLASTER LIPTOV a začala napĺňať víziu spoločnej marketingovej a organizačnej centrály. Jej úlohou je koordinácia rozvoja cestovného ruchu a spoločný marketing na domácom a zahraničných trhoch.

TOP 10 úspechov OOCR Region Liptov:

1.

Za 10 rokov sme získali dotácie na podporu rozvoja cestovného ruchu 10,2 milióna  €.

2.

Samosprávy získali za 10 rokov vybranú daň za ubytovanie až  11 miliónov €.

3.

Dosiahli sme rekordný počet  2 mil. prenocovaní  v roku 2019, čo tvorí 11 % CR na Slovensku.

4.

Spojili sme tri oblastné organizácie a vytvorili jednu destinačnú  marketingovú centrálu.

5.

Sme hrdí partneri World Cup v zjazdovom lyžovaní v Jasnej 2016 a 2021.

6.

Zaviedli sme skibus, ktorý prepravil za 10 rokov milión lyžiarov.

7.

Realizovali sme 5 ročníkov  festivalu bábkových divadiel Za 7 horami.

8.

V spolupráci s členmi sme  vybudovali nové náučné chodníky.

9.

Realizujeme premenu regiónu na  Cykloregion Liptov,  zaviedli sme  e–bike nabíjačky,  60  prvkov infraštruktúry.

10.

Zaviedli sme značku Produkt Liptova, Liptovské droby a odhaľujeme krásu v projekte Nepoznaný Liptov.

Naše aktivity počas posledných rokov

Vznik Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV bol jedinečnou príležitosťou, ako získať do regiónu viac financií na podporu rozvoja cestovného ruchu a pokračovať v projektoch, ktoré rozbehol Klaster LIPTOV, ktorý vznikol po kríze v roku 2008. Rozvoj turizmu v regióne Liptov bolo od vzniku OOCR možné financovať nielen z vlastných členských príspevkov, ale aj zo štátnej dotácie. V rámci spolupráce s OOCR Jasná a Liptovský Ján Turizmus sme z prostriedkov dotácie zabezpečili premávanie SKI & AQUA BUSu počas zimnej turistickej sezóny. Začala sa príprava koncepcie cykloregiónu Liptov, ktorej cieľom je vypracovať komplexný dokument využitia potenciálu Liptova na rozvoj cykloturistiky. Začali sme vydávať Tatry Magazin.

Štatistiky potvrdzujú, že založenie oblastnej organizácie bolo správnym krokom. Počet turistov, ktorí navštívili región Liptov v roku 2013 bol vyšší o 14,6 % ako v predchádzajúcom roku.Začali sme vytvárať propagačné materiály a mapy, a spolupracovať so SACR. Po prvýkrát sme cykloeventom otvorili letnú turistickú sezónu a zimnú turistickú sezónu sme otvorili spolu s Horehroním na Chopku. Sieť existujúcich cyklotrás o dĺžke 638 km sme doplnili o ďalšie cyklotrasy a naprieč regiónom premával aj cyklo bus. Zaviedli sme projekt kontroly kvality poskytovaných služieb s ohľadom na zvyšujúce sa nároky a očakávanie turistov pod názvom Liptovská Hviezda. Koncom roka 2013 sa oblastné organizácie v regióne rozhodli že sa zlúčia do jednej oblastnej organizácie REGION LIPTOV. Oblastné organizácie Jasná a Liptovský Ján Turizmus zanikli zlúčením s oblastnou organizáciou REGION LIPTOV s účinnosťou od 1.1.2014.

Za tri roky existencie vidno prvé úspechy organizácie, ako zvyšovanie vybranej dane a legalizácia ubytovania prostredníctvom projektu Liptov Region Card, rozvoj leteckých liniek, prevádzkovanie projektu SKI & AQUA BUS, rozvoj cykloturistiky a infraštruktúry pre turistov, spoločná propagácia regiónu pod značkou Liptov. Vybraná daň z ubytovania sa zvýšila v regióne za tri roky existencie oblastnej organizácie REGION LIPTOV kumulatívne o 266 508 eur, čo predstavuje nárast o 37 %. Vytvorili sme mobilnú aplikáciu, ktorá doplnila funkcie regionálneho webu www.visitliptov.sk.

Zámerom marketingových aktivít bolo zvýšiť konkurencieschopnosť regiónu Liptov na príjazdových trhoch (SR, ČR, PR, Pobaltie, Anglicko a Ukrajina) a naďalej zvyšovať známosť značky Liptov. Uviedli sme prvý oficiálny videospot regiónu Liptov a zorganizovali prvý ročník podujatia Liptovfest. Okrem toho sme propagovali región aj projektami Drakopark, Hľadaj poklady Liptova, Drevené kráľovstvo v Liptovskom Jáne a iné. V spolupráci s obcou Demänovská Dolina sme zatraktívnili Vrbické plesoosadili niekoľko informačných tabúľ naprieč regiónom. Venovali sme sa aj prieskumu spokojnosti návštevníkov a pravidelnej aktualizácii štatistík návštevnosti.

Rok 2016 sa niesol v znamení komunikačného slogana “Všetko je na LiptOVE”. K tomu, aby bolo na Liptove naozaj všetko, sa ruka v ruke nieslo skutočne veľkolepé zorganizovanie Svetového pohára žien v alpskom lyžovaní v Jasnej, čím sa región opäť dostal na mapu svetových lyžiarskych destinácií. Turistická infraštruktúra sa obohatila o náučný chodník Známa-neznáma v Čutkovskej doline a v rámci budovania cykloregiónu sa postavil cykloprístrešok v lokalite Háj – Nicovô. Dopracovala sa taktiež infraštruktúra na Cyklokorytničke a v Jasnej sa vybudoval Drakopark.

Aj tento rok sme pokračovali s minuloročnými kampaňami na zvýšenie turizmu v regióne. Okrem domáceho trhu sme nasadili online komunikáciu v UK, mediálne kampane prebehli aj na pobaltskom, maďarskom a ukrajinskom trhu. S hlavným sloganom “Všetko je na LiptOVE” sa zvýšila online vizibilita regiónu. Pre aktívne rodiny s deťmi vznikol projekt Poklady na Liptove. Realizovali sme dva náučné projekty a to: príbeh vody v Demänovskej doline a náučný chodník Medvedia cesta v Hrabovskej doline. V rámci rozvoja cykloregiónu sa zorganizovalo 8 cyklovýletov, vždy do iného kúta Liptova a ďalej sa pokračovalo v milom evente “S deťmi na kolesách”.  V rámci projektu Liptovská hviezda sa výrazne zlepšili hodnotiace systémy kvality a školenia prebehli aj v rámci tém webovej analytiky či SEO optimalizácií.

Rok 2018 sa niesol heslom “Všetko je na LiptOVE”. Pokračovali sme v mediálnych kampaniach na podporu letného a zimného turizmu.  Webstránka visitliptov.sk prešla redizajnom, aby sa oči našich klientov ešte viac potešili a rýchlejšie zorientovali. V rámci produktov cestovného ruchu sme sa zamerali na rodiny s deťmi a vznikli Liptoviedky a známy festival Za 7 horami zapísal svoj pamätný prvý ročník. Okrem toho deti tešilo spojazdnenie železnice korýtkom z Ružomberka po stanicu Zápalkáreň. V rámci infraštruktúry sa okrem budovaní cyklotrás osadilo aj 12 infotabúľ na náučných chodníkoch: trasa vojenská história, prírodovedecká trasa a kyslíková trasa Petry Vlhovej a Michala Martikána na Háji – Nicovô.

V roku 2019 sa dosiahol rekordný počet návštevníkov 724 tisíc. Úspešnosť kampaní sa odrazila aj v poľskej televízii, posilnili sme aj youtube a spotify, oslovili sa nové trhy ako Belgicko, Škandinávia a Izrael. Webstránka pokračovala v redizajne. V Ružomberku vznikol rozprávkový singletrail, v Demänovskej doline sa  vybudovala náučno-zábavná trasa pod názvom Promenáda Lutonského. V rámci projektu skibus sa zaviedlo 5 informačných totemov poskytujúcich informácie o odchode a meškaní autobusov. Naďalej sa podporovali fungujúce podujatia a aktivity ako: Za 7 horami, Liptov Ride, Liptoviedky či Geniálny Park v centre mesta.

Rok 2020 sa okrem iného niesol aj v znamení Cykloregiónu Liptov. Kampaň e-bikom po Liptove priniesla veľkú populárnosť na našich sociálnych sieťach a vďaka cyklodresom s našim brandom sa výrazne začal propagovať región v teréne. V rámci rozvoja myšlienky cykloregiónu sa prehĺbili spolupráce s požičovňami elektorbicyklov a vybudovalo sa 18 oddychových miest pre cyklistov naprieč celým regiónom.  Projekt Liptoviedky vystriedal projekt Liptov s deťmi, pokračovalo sa v Drakoparku v Jasnej a ďalej sme organizovali jedno z tradičných podujatí a to environmentálny deň na Liptove. Liptovfest sa preniesol do online formy a Liptovská hviezda si zapísala svoj 7. ročník.

Rok 2021 bol opäť svetovým rokom, keďže sa v Jasnej konal svetový pohár v alpskom lyžovaní žien, kde nechýbali úspechy našej pretekárky Petry Vlhovej. Podujatie sa konalo bez divákov, preto sme nadšencom lyžovania sprostredkovali zážitky cez on-line štúdio Jasná, ktoré sledovalo cca 212 tisíc divákov. Demänovská dolina spolu s nami oslávila 100 rokov turizmu. Pandemická situácia priniesla aj nové projekty ako Nepoznaný Liptov alebo Produkt Liptova, v ktorých sa naďalej pokračuje. V stredisku Jasná vznikli bežkárske trate a svoju slávu v tomto roku zažívali aj Liptovské droby vďaka výraznej kampani.

Členovia OOCR Region Liptov

Spolupráca  podnikateľských subjektov a samospráv je hnací motor rozvoja cestovného ruchu na Liptove.

Plánovač Liptov