Prosiek

Zdieľať túto stránku

pointer 03223 Prosiek / pozrieť na mape phone +421 44 559 72 43 email prosiek@stonline.sk web http://www.prosiek.ocu.sk

Na území dnešnej obce Prosiek bolo osídlenie v eneolite, bolo tu sídlisko s kanelovanou keramikou a sídlisko púchovskej kultúry. Obec medzi Prosieckymi potokom a Sielnicou sa spomína od roku 1287, podľa názvu od roku 1352.

Staré a cudzojazyčné pomenovania obce boli: Prezeky (1352), Prozyk (1353), Prozek (1391), Prosýk (1808), Prosiek (1920); maďarsky Prószék.

V roku 1391 patrila zemianskym rodinám Joobovcov a Kubínyiovcov. V roku 1784 mala časť Joobovská 20 domov a 171 obyvateľov, časť Kubínyiovská 23 domov a 194 obyvateľov, v roku 1828 mala 58 domov a 536 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zamestnanie obyvateľov sa nezmenilo ani za I. ČSR.

Obec podporovala partizánske hnutie a SNP. Nižný Zádiel a Vyšný Zádiel: Obce sa spomínajú od roku 1735 ako Zadiel (1735), Alsó Zadiél vel Bölcsháza, Nižnj Zadjl (1808), Zadiel (1773); Wissny Zadiel (1773). Patrili zemianskym rodinám Andaházyovcov, Joobovcov, Šlachtovcov. V roku 1784 mali 13 domov a 62 obyvateľov. V polovici 19. storočia splynuli s obcou Prosiek.

Naplánovať trasu bed Nájsť ubytovanie v okolí