O značke Produkt Liptova

Domov Produkt Liptova O značke Produkt Liptova

Mnohé regióny sa pýšia tým, že ponúkajú svojim návštevníkom tradičné výrobky so značkou regiónu. Aj Liptov má mnohé známe produkty, avšak až v roku 2021 prišlo k tomu, že sa jednotlivé produkty, potraviny a plodiny s pôvodom v regióne Liptov môžu uchádzať o značku kvality pod názvom Produkt Liptova.

Jedným z dôvodov vzniku značky bolo aj obdobie pandémie, ktoré na jar v roku 2020 spôsobilo prebytky mliečnych výrobkov, nasledovali nízke tržby a zatvorené prevádzky. Aj táto situácia motivovala 4 subjekty v regióne, aby sa spojili a pomohli lokálnym producentom sa opäť postaviť na nohy.

Začiatkom roka 2021 sa preto spojili Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV, združenie cestovného ruchu Klaster LIPTOV, Miestna akčná skupina Dolný Liptov a Miestna akčná skupina Horný Liptov a vytvorili spoločne značku regionálnych produktov – značku kvality s názvom Produkt Liptova.

Po viac ako polročnej príprave projektu, 25. novembra 2021, sa podarilo spoločne uviesť značku Produkt Liptova do života a vyhlásiť 1. výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky Produkt Liptova, do ktorej sa mohli zapojiť regionálni producenti až do 10. januára 2022. Aktuálne má značka Produkt Liptova 11 ocenených výrobcov v rôznych kategóriách: mlieko a mliečne výrobky, medy, čaje, liptovské droby, medovníky, mydlá alebo kroje či tkané koberce. Zoznam výrobkov tu.

Ciele značky Liptova:

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV financuje projekt Produkt Liptova z dotácie Ministerstva dopravy a výstavby SR a Žilinského turistického kraja. Ďakujeme!

Partneri projektu

Plánovač Liptov