Haliny

Typ: Lezecká trasa
Náročnosť: 5 - veľmi ťažká
Dĺžka trasy: km
Stúpanie: 0 m
Klesanie: 0 m
Trvanie: 1 h
Najnižší bod: m
Najvyšší bod: m
PDF

Podrobný popis trasy:

Oblasť:

Veľká Fatra

Východisko:

Hotel Malina

navigovať
Koniec trasy:

Hotel Malina

navigovať

Haliny sú lezecká oblať nachádzajúca sa v najvýchodnejšej časti severného výbežku Veľkej Fatry v tesnej blízkosti lyžiarskeho strediska Malino brdo. Najjednoduhší a najkomfortnejší prístup je autom z kalvárie, avšak je potrebné povolenie na vjazd autom, ktoré je možné zakúpiť si na mestskej polícii v Ružomberku. Druhou možnosťou je kontaktovať miestnych drtičov ktorý majú povolenku z klubu. Alebo pešo z kalvárie po turistickej značke, na vlkolínske lúky a až k hotelu Malina cca 1 hod a 45 min(príjemné zahriatie pred lezením). Tiež možnosť vyvezenia sa na lanovke z Hrabova. V minulosti malo lezenie na halinách tradičný „horský“ charakter, skoby a vlastné istenie, dnes je tu preferované športové lezenie v dobre zaistených cestách. Nachádza sa tu asi 30 odistených ciest v obtiažnosti od 4+ do 9- UIAA.

Správcami skalnej oblasti sú Juraj Krnáč a Jozef Hamacek z HK IAMES Ružomberok. V prípade potreby ho môžete kontaktovať e-mailom na adrese haliny@lezci.sk alebo telefonicky na čísle +421 905 650 028 (Juraj Krnáč) alebo +421 903 942 845 (Jozef Hamacek).

Prístup

Z mesta cez Kalváriu ďalej po turistickej značke na Vlkolínske lúky až k hotelu Malina. Peši trvá cesta asi 1 a 3/4 hodiny. Pre vjazd autom je potrebné povolenie na jednorázový vjazd, ktoré je možné získať na mestskej polícii v Ružomberku za poplatok. Prístup je možný aj pomocou kabínkovej lanovky na Malino Brdo.

Lokalita

Obtiažnosť ciest

Celkový počet ciest: 48. IV. – 5 ciest, V. – 10 ciesta, VI. – 19 ciest, VII. – 8 ciest, VIII. – 5 ciest.

V popise nájdete len výstupy, ktoré sa časom neznehodnotili vegetáciou alebo svojou ľahšou obtiažnosťou v dnešnej dobe stratili význam. Väčšina ciest je viacdĺžková, zaistená skobami a borhákmi.

ZADNÉ HALINY

1. bez názvu (V.-VI.) (P. Kudlička – P. Zubaj, 1969)

Z ľavého okraja steny trávnatá depresia pod skalnú klembu, obídeme vľavo previsnutou prácou na policu. Vpravo do kúta a ním na vrchol.

2. Marcová cesta (V.+) (B. Fuzy – A. Hmirák, 1968)

Nástup stredom lámavej stienky, trhlinami na policu, priamo do kúta a ním na vrchol.

3. Borievková cesta (IV.) (P. Kudlička – P. Zubaj, 1968)

Nástup vpravo od ostrohy steny, previsnutou depresiou na plošinu. Tu vľavo 6 m na koniec rímsy. Odtiaľ priamo stienkami do kúta steny, ním na vrchol.

4. Trhlina (V.)

Pravou časťou steny na vrchol (lámavá skala).

5. Píďo (III.)

6. Aerosmith (VI.)

7. Prehadzovačka (VI.-)

8. Dynamika (VII.)

9. Čistiareň (V.+)

10. Komíny zlodejov

Zadné Haliny

ZÁPADNÁ ČASŤ

1. Pozdrav z Halín (VII.+ – VIII.-) (J. Pšenko, 1995)

1.a Pozdrav z Halín – variant vpravo (VIII.)

2. Diretisima na žabieho kráľa (VI.) (M. Ondrejkovič – J. Žák, 1969)

3. Superdiretka (VI.+)

4. Dubničanka (V.) (Pavúková – Steiner – Cerulík, 1959)

5. Čierny previs (VIII.+ – IX.-)

6. Ľavá škára (V.) (B. Fuzy – M. Ondrejkovič, 1971)

7. Široký komín (Pavúkovci- Salanci, 1960)

8. Variant

9. Bálentova cesta (III. – IV.) (Bálent a spolulezci)

Haliny - západná časť

STREDNÁ ČASŤ

1. Cez večné kvapky (VII.+ – VIII.-) (M. Nedělka – Pšennko, 1995)

2. Skúška vytrvalosti (VI.+) (B. Fuzy – M. Ondrejkovič, 1967)

3. Borovičkové blues (VIII.-) (M. Nedělka – Pšenka, 1998)

4. Varianta Ulenfeldovej (III.)

5. Ulenfeldova cesta (V.) (Ulenfeld – Čuleň, 1959) – cesta je novo preistená

5a.  Ulenfeldova cesta – ľavý variant (V+.) – vľavo od pôvodnej cesty až pod výrazný previs, kde sa cesta spája s pôvodným variantom, cesta je novo preistená

6. S.O. platňa (E. Stančok – D. Oško)

  • ľavý variant (V.)
  • pravý variant (VI.)

7. S.O. špára (VI.+) (B. Fuzy – M. Ondrejkovič, 1968)

8. Jarný vánok (VIII.-)

9. Vozatárova (V.+) (Vozatár – Kardošová st., 1959)

10. Centrálny pilier (VII.)

11. Kazateľňa (V.) (Andrášik – Jánošík)

11a. Kazatárka (V.+) – od nástupu cesty Kazateľňa priamo hore platňou na trávnatú policu a následne pilierom až na prvý štand cesty Vozatárka, cesta je v spodnej časti novo odistená, v hornej časti je možné používať istenia z cesty Vozatárka

12. F.O. variant (VI.) (B. Fuzy – M. Ondrejkovič)

13. Previs nad jaskyňkou (VI.+)

14. Voľba NO (VII.) (možnosť pokračovať cestou číslo 13)

15. 20 minút (VIII.) (P. Kavuliak, 198)

16. Martinský zdroj (VII.+ / VIII.-) (I. Doskočil, 1999)

17. Skobovačka (IV.) (Ulenfeld – Myslivec)

18. SW pillar (VII.-) (I. Doskočil, 1999)

19. Ľavé K.O. (VI.+) (J. Peťo a spolulezci, 1973)

20. Čurt beajto (VIII.-) (I. Doskočil, 1999)

21. Pravé K.O. (VII.-) (J. Kardoš – D. Oško)

22. Pravé K.O. – variant (V.)

Haliny - stredná časť

VÝCHODNÁ ČASŤ

1. bez názvu (V.) (J. Kardoš – D. Oško)

2. Oškove pokusy (VI. A1) (B. Fuzy – M. Ondrejkovič, 1971)

3. Ľavý ypsilon (VI.+)

(J. Hradský – J. Salanci, 1960)

4. Pravý ypsilon (VI.+) (B. Fuzy – P. Kudlička, 1997)

5. Diagonálna (VI.+) (B. Fuzy – M. Ondrejkovič, 1968)

6. Kamzíčie platňe (VII.) (J. Hradský – J. Salanci, 1959)

7. F.I.T. (VI.+)

8. Kamzičí pilier (VI.)

9. Variant 38 (VI.+) (M. Nedělka, 1999)

Zo štandu stienkou priamo hore.

Haliny - východná časť

Podklady spracoval HK IAMES Ružomberok. Viac informácií nájdete: https://www.lezci.sk/lokality/haliny.

Plánovač Liptov