Domov Zverejňovanie Zmluvy 2017

Zmluvy 2017

Číslo zmluvy Zmluvná strana Typ zmluvy Predmet zmluvy  
2017-01-1 L-MEDIA s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci a poskytovaní služieb Rádio Liptov PDF
2017-01-2 Klub slovenských turistov – región Liptov Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov 50. jubilejný zimný zraz turistov v RK PDF
2017-01-3 Slovenská asociácia freeridových lyžiarov Zmluva o poskytnutí služieb CGC Jasná PDF
2017-01-4 SIN, s.r.o. Zmluva o dielo brandingová kampaň PDF
2017-01-5 Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí služieb org. Prez a obchodné činnosti PDF
2017-02-1 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva PZP LM 618 CE PDF
2017-02-2 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva PZP LM  058 BY PDF
2017-02-3 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva Havaríjne poistenie LM 618 CE, LM 058 BY PDF
2017-02-4 ČS.LM, s.r.o. Kúpna zmluva PHM PDF
2017-02-5 Studio HARMONY zmluva o dielo propagačné materiály PDF
2017-02-6 Lucia Jurečková Zmluva o poskytovaní služieb Hľadaj poklady Liptova PDF
2017-03-1 Informačné centrum LM Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov web stránka PDF
2017-03-2 Informačné centrum LM Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov tvorba informačných databáz PDF
2017-03-3 Dom kultúry Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov podpora top podujatí v LM PDF
2017-03-4 Tomatoes.sk, s.r.o. Zmluva o spolupráci odmena za online kampaň PDF
2017-03-5 Obec Lúčky Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov stavebných prác a práce súvisiace so stavebn. Č. PDF
2017-03-6 Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí služieb MVO PDF
2017-03-7 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov podpora podujatí PDF
2017-03-8 Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Licenčná Zmluva na predmety priemyselného vlastníctva Slovakia good idea PDF
2017-03-9 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov Propagácia PDF
2017-03-10 Mgr. Dušan Vavrek Zmluva o spolupráci propagácia rezervačného systému PDF
2017-03-11 Lucia Jurečková Zmluva o poskytnutí služieb Organizačné zabezpečenie podujatia Liptovfestu PDF
2017-04-1 Suitpro, s.r.o. Zmluva o dielo Výroba a osadenie navigačných tabuliek na vjazd na turistické chodníky DD PDF
2017-04-2 Tatiana Poliaková Zmluva o dielo Príbeh  „Kniha pokladov“ PDF
2017-04-3 Liptov Active s.r.o. Zmluva o zabezpečení pripojenia na internet wifi point Hrabovo PDF
2017-04-4 Ing. Tomáš Štreit Z Design Zmluva o spolupráci Medvedia cesta PDF
2017-04-5 MINI SLOVENSKO ASLP Zmluva o zabezpečení pripojenia na internet wifi point Mini slovensko PDF
2017-04-6 High Ropes, s.r.o. Zmluva o zabezpečení pripojenia na internet wifi point Hrabovo PDF
2017-04-7 Cardberg, s.r.o. Zmluva o zabezpečení internetového pripojenia tvorba wifi pointov PDF
2017-05-5 Union poisťovňa, a.s. Poistná zmluva PZP Suzuki SX4 LM150CK PDF
2017-05-6 Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Infocesty PDF
2017-05-6-D1 Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Infocesty PDF
2017-05-7 snow&bike, s.r.o. Zmluva o správe, prevádzke a užívaní majetku   PDF
2017-05-8 MÚZEUM JANKA KRÁĽA Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov mjk PDF
2017-05-9 Jozef Kliský, akad. sochár Zmluva o dielo Príbeh vody PDF
2017-05-10 BrandBridge s.r.o. Zmluva o spolupráci Kampaň pl PDF
2017-05-11 Plus48 Sp. z o.o. Zmluva o spolupráci Kampaň pl PDF
2017-05-12 Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu Zmluva o spolupráci liptovfest PDF
2017-06-1 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva skupinového cestovného poistenia Horské poistenie PDF
2017-06-2 obec Trnovec Zmluva o správe, prevádzke a užívaní majetku navigačný systém L. Trnovec PDF
2017-06-3 MDVSR Zmluva o postkytnutí dotácie MDVSR Bežné výdavky PDF
2017-06-4 ZDRUŽENIE HRABOVSKÁ DOLINA Zmluva o spolupráci revitalizácia hrabovo PDF
2017-06-5 GALGAN MUSIC s.r.o. Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia Miro Jaroš – Liptov fest PDF
2017-06-6 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o výpožičke pozemky pod informačnými tabulami Háj Nicovô PDF
2017-06-7 Lucia Ťasková zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Svätojánske slávnosti – Čriepky PDF
2017-06-8 SOZA Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta Zmluva o zriadení a používaní Klientského konta PDF
2017-06-9 MVI technology, s.r.o. Zmluva o spolupráci pre projekt Národného turistického systému SR propagácia partnera PDF
2017-06-10 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí účelových fin. prostriedkov čistenie a údržba PDF
2017-06-11 Generali Poisťovňa, a.s. Zmluva o vzájomnej spolupráci a propagácii Poklady Liptova PDF
2017-06-12 SOZA Hromadná licenčná zmluva Svätojánske slávnosti  PDF
2017-06-13 Ľubomír Urban – Agentúra PANTER Zmluva o spolupráci pri zabezpečení programu Svätojánske slávnosti PDF
2017-06-14 TATRY EVENT s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení programu Svätojánske slávnosti PDF
2017-06-15 Kultúrny dom Andrea Hlinku Zmluva o spolupráci sprievodcovská služba PDF
2017-06-16 FEVEL s.r.o. Zmluva o spolupráci Cyklo Aqua  Bus PDF
2017-06-17 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o zabezpečení televízneho vysielania TV reklama PDF
2017-06-18 Rastislav Pertzian Zmluva o verejnom vystúpení Svätojánske slávnosti PDF
2017-06-19 Tatry mountain resorts, a.s. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri podujatí Liptovfest 2017 liptovfest PDF
2017-06-20 Bicyklom po Slovensku Zmluva o spolupráci Fakultatívne výlety PDF
2017-06-21 Lucia Jurečková Zmluva o poskytovaní služieb Dračie noci na Chopku PDF
2017-07-1 Majerčík Jano zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto 7.7.2017 PDF
2017-07-2 Michal Michalko zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto 7.7.2017 PDF
2017-07-3 Martin Androvič zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto 8.7.2017 PDF
2017-07-4 Mgr. Martin Moravčíck zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto 7.7.2017 PDF
2017-07-5 Dominika Zvolenská zmluva o umeleckom vystúpení Beach music party PDF
2017-07-6 Ĺubomír Horák Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia Polemic PDF
2017-07-7 Majerčík Jano zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto 12.7.2017 PDF
2017-07-8 Jana Rengevičová Zmluva o vykonaní vystúpenia liptovfest PDF
2017-07-9 Jana Bachtíková zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Liptovfest PDF
2017-07-10 Region Tatry Travel, s.r.o. spoločenská zmluva CK tatry PDF
2017-07-11 Región Vysoké Tatry Zmluva o prevode obchodného podielu CK Tatry PDF
2017-07-12 ST. NICOLAUS – trade, a.s. Zmluva o spolupráci liptovfest PDF
2017-07-13 Mesto Liptovský Mikuláš nájomná zmluva PDF  PDF
2017-07-13-D1 Mesto Liptovský Mikuláš nájomná zmluva PDF  PDF
2017-07-14 Tatry mountain resorts, a.s. Sprostredkovateľská zmluva predaj lístkov Liptovfest PDF
2017-08-1 Daniel Makovický zmluva o umeleckom vystúpení Street music music PDF
2017-08-2 Alena Štulrajterová zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia tanečný víkend PDF
2017-08-3 FRAGOKONCERT o.z. Zmluva o podaní umeleckého výkonu Chiki liki tu-a – Mikulášske leto PDF
2017-08-4 René Lacko Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 17 / Jimmy Hendrix tribute PDF
2017-08-5 Tomáš Dado Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 17 / Oravia – Deep purple PDF
2017-08-6 Ing. Miroslav Merčiak Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 17 /Pink floyd revival PDF
2017-08-7 Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu Dohoda o postúpení práv a povinností Mapa Slovakia Editor PDF
2017-08-8 Peter Jarábek Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 17 / green day PDF
2017-08-9 Slovenský ochranný zväz autorský Hromadná licenčná zmluva Beach music party PDF
2017-08-10 Onto-Karios Zmluva o spolupráci mediamix PDF
2017-08-11 Onto-Karios Zmluva o spolupráci mediamix PDF
2017-08-12 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o postkytnutí dotácie MDVSR Kapitálové výdavky PDF
2017-08-13 Slovenský ochranný zväz autorský Hromadná licenčná zmluva liptovfest PDF
2017-08-14 Jozef Červeň Zmluva o poskytovaní služieb Švábkafest PDF
2017-08-15 Ľubomír Zarevúcky Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 17 /agazaga PDF
2017-08-16 Barbora Janíčková Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 17 /divadelné predstavenie Obvoďák PDF
2017-08-17 Ján Javornický Zmluva o verejnom vystúpení Mikulške leto 17/ Next Rout PDF
2017-08-18 Klaster Liptov – oblastná organizácia cestovného ruchu Zmluva o poskytovaní marketingových služieb Mikulške leto 17/ Next Rout PDF
2017-08-19 SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie Zmluva o dielo Cyklotrasy PDF
2017-09-01 Dance stunt group Black Evils zmluva o umeleckom vystúpení Hornoliptovský jarmok PDF
2017-09-2 SOZA Hromadná licenčná zmluva Švábkafest PDF
2017-09-3 Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí finančného príspevku region tatry travel PDF
2017-10-1 Milan Bobrík Zmluva o verejnom vykonaní hudobného diela Jánske dušičk PDF
2017-10-2 ENERCOM s.r.o. zmluva o dielo fitpark Lipt. Trnovec PDF
2017-10-3 OZ Černovský chotár Zmluva o práve, prevádzke a užívaní majetku Náučný chodník známa neznáma Čutkovská dolina PDF
2017-10-4 Bonbon apps s.r.o. Dohoda o zrušení zmluvy Aplikácia Liptov PDF
2017-10-5 ENERCOM s.r.o. zmluva o dielo detské ihrisko Bešeňová PDF
2017-10-6 Marek Florek TIMBERUS Zmluva o dielo Vyhliadkova terasa Sidorovo PDF
2017-10-7 Žilinský turistický kraj, krajská organizácia cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí finančného príspevku propagačné materiály PDF
2017-10-8 TO DO LIPTOV, o.z. zmluva o dielo Turistika na Liptove PDF
2017-10-9 Transition Events and Marketing Zmluva o poskytovaní služieb PR kampaň na anglickom trhu PDF
2017-11-1 SITOUR spol. s r.o. Zmluva o spolupráci reklama „Panoráma“ PDF
2017-11-2 Andrea Vlčková Zmluva o účinkovaní otvorenie zimnej turistickej sezóny PDF
2017-11-3 Eventart, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení programu WMO PDF
2017-11-4 MEDIA MINDS GLOBDAL LT Zmluva o poskytovaní služieb video kampaň na anglickom trhu PDF
2017-11-5 NetSuccess, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb na webovej stránke správa webovej stránky PDF
2017-12-1 VRS WPI Vilnius, UAB Zmluva o spolupráci e-kampaň na pobaltí PDF
2017-12-2 AMI DESIGN, spol. s r.o. Zmluva o dielo na vybudovanie informačných tabúľ Háj Nicovô PDF
2017-12-3 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o zabezpečení televízneho vysielania Kampaň zima 2017/2018 PDF
2017-12-4 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o zabezpečení televízneho vysielania Kampaň zima 2017/2018 PDF
2017-12-5 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o zabezpečení televízneho vysielania Kampaň zima 2017/2018 PDF
2017-12-6 dotcom.sk s.r.o. Zmluva o spolupráci kampaň PDF
2017-12-7 FEVEL s.r.o. Zmluva o spolupráci Ski & aqua bus PDF
2017-12-7 FEVEL s.r.o. Zmluva o spolupráci Ski & aqua bus PDF
2017-12-8 Go4Promo, s.r.o. Zmluva o spolupráci Liptov news PDF
2017-12-9 Cardberg, s.r.o. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní servisných a grafických služieb servisné a graf. služby PDF
2017-12-10 Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu Zmluva o zabezpečení a poskytovaní servisných služieb Servisné služby na podporu CR PDF

Plánovač Liptov