Domov Ferrata Dve veže

Ferrata Dve veže

Na túto atrakciu sme nesmierne hrdí. Dovoľte, aby sme Vám predstavili Ferratu Dve veže, ktorá je iba 4. ferratou na Slovensku. Vznikla aj vďaka rezortu Gothal, ktorý je partnerom prevádzkovateľa ferraty – Občianskeho združenia Dve veže. Via ferrata je tzv. zaistená cesta, ktorá je popretkávaná náročnými úsekmi, fixnými lanami či železnými stúpačkami. O zážitok je teda dobre postarané. Ak máte chuť na adrenalínovejší výstup a lezenie je vašou vášňou, u nás si prídete na svoje.

Lokalita

Ferrata Dve veže sa nachádza cca 4 km od rezortu Gothalu, v smere na susediacu dedinu Liptovské Revúce. Nájdete ju v oblasti, ktorú miestni zvyknú nazývať „Záhorovo“. Z najvyššieho bodu ferraty sa Vám ponúkajú krásne výhľady na okolité vrchy Nízkych Tatier (Končitá, Malý Zvolen, Čierna Hora), Veľkej Fatry (Krížna, Frčkov) a tiež na Národné parky Veľká Fatra Nízke Tatry, ktoré oddeľuje rieka Revúca.

Stručné informácie o Ferrate Dve veže:

 • Nadmorská výška – cca 800 m.n.m
 • Prevýšenie jednotlivých ciest – od 20 m do 70 m
 • Pôvod – skala je vápencového pôvodu
 • Rozloženie – ferrata pozostáva z 3 skalných veží – jednej menšej a 2 dominantných, ktoré budú prepojené lanovými mostami (lanové kone)
 • Možnosti výstupu – 3 trasy ferratového charakteru s rôznymi stupňami obťažnosti + turistický chodník smerujúci na vrch mimo ferratových trás
 • Obťažnosť ferratových trás – trasy sú rozdelené na ľahšie a náročnejšie, podľa stupňov B, C, a D
 • Súčasťou ferraty je aj náučný chodník s informačnými panelmi, plný zaujímavostí o miestnej faune a flóre, lesníctve, ako aj o pohybe na ferrate
Otváracia doba

Náučný chodník a zaistená cesta ferrata sa môže využívať v období od 15. 6 do 31. 1.bežného roka. Pohyb je dovolený v dennej dobe od hodiny po východe slnka do hodiny pred západom slnka.

Doprava k Ferrate Dve veže

Ak máte záujem o návštevu ferraty, radi Vás tam dopravia prostredníctvom shuttle busu, ktorý je k dispozícii všetkým hosťom rezortu Gothal.

Obťažnosť trás podrobne

B – mierne obťažné trasy

Ide o strmší terén s občasnými exponovanými pasážami a zlými stupmi. Umelé istenie v podobe oceľových lán, kramlí, kolíkov a strmších dlhších rebríkov slúži priamo k postupu vpred. Niekoľko pasáží je namáhavých a vysiľujúcich. Mnoho skúsených vysokohorských turistov používa od tohto stupňa ťažkosti set na ferraty s prilbou. Pre začiatočníkov a deti je set na ferraty nutný a pri nebezpečných a dlhých úsekoch je tiež dôležité dodatočné istenie lanom.

Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti II alebo III.

C – ťažké trasy

Trasu tvoria príkre až kolmé steny. Prevažná časť trasy, väčšinou exponovanej cesty, je vybavená umelým istením (oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky). Kramle a umelé stupy sú od seba viac vzdialené (dôležitá informácia predovšetkým pre nižších a deti). Úseky sú často kolmé, len s jedným oceľovým lanom.

Zaistené úseky si vyžadujú určitú silu v rukách. Dlhé úseky tejto obťažnosti obsahujú veľké zaistené cesty. Set na ferraty s prilbou je nutný aj pre skúsených vysokohorských turistov. Pre začiatočníkov a deti odporúčame absolvovať takúto cestu s dodatočným istením lanom a len so skúseným spoločníkom.

Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti III alebo IV.

D – veľmi ťažké trasy

Trasu tvorí veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až previsnuté partie. Väčšinou veľmi exponované a istenie je často realizované len pomocou oceľového lana. Príležitostne umelé stupy (kramle, kolíky), ležia nie jedenkrát ďaleko od seba.

Ferratu tvoria dlhé, kolmé až previsnuté pasáže, pri čom treba mať veľmi veľkú silu v rukách, dobrú techniku a tiež tréning. Výstup je spojený s lezením ľahších úsekov (stupeň obťažnosti I alebo II) bez zaistenia, preto ho odporúčame realizovať iba s dostatočne skúseným vysokohorským turistom a horolezcom. Aj pre nich je však set na ferraty (horolezecké topánky a prilba) potrebný.

Pre začiatočníkov a menej skúsených túto trasu neodporúčame, treba ju absolvovať jedine s dodatočným istením a so skúseným vodcom alebo cvičiteľom.

Bez umelého zaistenia by sa jednalo o horolezecký terén stupňa obťažnosti IV alebo V.

Každá cesta je urobená zo železných stúpačiek, ktoré sú od seba vzdialené 40 cm. Na každej ceste sa nachádza istiace oceľové lano.

Pred návštevou ferraty si prečítajte stručný prevádzkový poriadok
 • Na trase je zakázané: zakladať ohne alebo udržiavať otvorené ohne, jazdiť na bicykli alebo na koni, vykonávať terénne úpravy, vybočovať z vyznačenej trasy, zbierať lesné plody, táboriť, rušiť ticho a pokoj, znečisťovať okolie odpadkami, poškodzovať lesné porasty a rastliny, ohrozovať živočíchy a biotopy.
 • Zároveň je dôležité rešpektovať a dodržiavať pokyny orgánov vykonávajúcich kontrolnú činnosť.
 • Náučný chodník nie je možné využívať na výcvik, na hromadné súťaže a masové organizovanie športových podujatí.
 • Rešpektujte prípadné uzávery v prípade ťažby, údržby a počas odstraňovania prípadných kalamít.
 • Prechod chodníkom a ferratou je na vlastnú zodpovednosť. Odporúčame poistenie pre prípad zásahu HZS – zavolať ich môžete na čísle 18 300.
 • V prípade nepriaznivého počasia neodporúčame žiadne výstupy na ferratu

DÔLEŽITÉ INFO OHĽADOM VÝSTROJA A BEZPEČNOSTI!

Návštevníci Ferraty Dve veže by mali mať ferratový set, ktorý pozostáva zo sedáka, 2 karabín, tlmiču pádov, prilby, rukavíc, vhodnej obuvi na lezenie s Vibram podrážkou. Menej skúseným návštevníkom odporúčame pohyb po ferrate len pod odborným dozorom, prípadne vždy v sprievode ďalšej osoby, či so skupinou ľudí.

POŽIČIAVANIE VÝSTROJA:

Zapožičanie kompletného výstroja a odborný certifikovaný dohľad Vám radi poskytnú priamo v rezorte Gothal. Stačí zájsť na recepciu.

Ferrata Dve veže – Gothal

⛰14. 9. OTVÁRAME FERRATU DVE VEŽE! ⛰Milí návštevníci Gothalu a nadšenci adrenalínu, s radosťou vás pozývame na oficiálne otvorenie náučného chodníka a Ferraty Dve veže, ktorú týmto termínom zároveň spúšťame do prevádzky pre verejnosť. 🧗‍♂️V areáli rezortu Gothal sme pre vás pripravili bohatý kultúrno-športový program pre športovcov, ale i rodiny s deťmi, počas ktorého si zašportujete, zasúťažíte a zároveň sa naučíte čo to o lezení či o prvej pomoci.Viac info nájdete na: www.gothal.sk/sport/ferrata-dve-vezeTešíme sa na vás 💪#Gothal #FerrataDveveze

Uverejnil používateľ Gothal Liptovská Osada Nedeľa 25. augusta 2019

Fotogaléria

Opíšte nám svoj zážitok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Podujatia v blízkosti:

všetky podujatia