Toto podujatie sa už skončilo

VI. Večerný beh

Mesto Ružomberok a Občianske združenie Ružomberok v pohybe organizujú VI. ročník Večerného behu.

Príležitosť si spoločne zabehať bude mať teraz každý z nás, malý aj veľký.

Časový harmonogram

15:30 prezentácia v priestore štartu
16:00 slávnostné otvorenie II. ročníka
16:30 štart pretekov deti
17:40 vyhlásenie výsledkov detských kategórií
17:55 vyhlásenie výsledkov Ružomberskej bežeckej ligy 2022 (deti a žiaci)
18:10 štart kategórií 1 kolo (dorast, juniori, ženy nad 50 rokov a muži nad 60 rokov)
19:00 štart pretekov 2 kolá – hlavné kategórie
20:00 vyhlásenie výsledkov
20:15 vyhlásenie výsledkov Ružomberskej bežeckej ligy 2022 (dorast, juniori a dospelí)
20:30 ukončenie pretekov

Trať: Vedie mestskými komunikáciami (asfalt, dlažba, schody). Hlavná trať 6,9 km je mestský okruh 3,45 km, ktorý sa beží dvakrát.
Meranie časov: Časomiera PT prostredníctvom čipov, u detských kategórii fotobunka.
Výsledky: V priestoroch štartu a cieľa priebežne, resp. po ukončení pretekov.
Občerstvenie: Organizátor zabezpečí občerstvenie v priestore štartu a cieľa pre všetkých pretekárov.
V priestore štartu a cieľa nebude možné počas pretekov parkovať.
Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, resp. zmenu týchto propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov v jednotlivých kategóriách.

Organizátor podujatia informuje všetkých pretekárov a širokú verejnosť, že počas športových podujatí plánujeme vyhotovovať fotografie a zvukovo-obrazové záznamy, ktoré budú slúžiť na spravodajské, propagačné a dokumentačné účely a budú zverejňované na verejne dostupných miestach a webových stránkach.

Prezentácia a štartovné

Prezentácia: V deň pretekov v priestore štartu v čase od 15:30 hod. Prezentácia končí 30 minút pred štartom príslušnej kategórie.

Štartovné:
5,00€ (online), 8,00€ (na mieste)
Zaregistrujte sa online do 05.09.2023 a získajte zľavnené štartovné.
Štartovné neplatia všetky kategórie deti, žiaci, dorast, juniori, a pretekári nad 60 rokov, ktorí sa prihlásia dopredu online. Ak sa pretekár z kategórie deti, žiaci, dorast, junior a pretekár nad 60 rokov neprihlási online, na mieste platí štartovné 3,00€.

ONLINE REGISTRÁCIA TU

Štartovné vo výške 5,00€ je potrebné uhradiť bankovým prevodom na číslo účtu: SK59 8330 0000 0022 0147 2716 VS: dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR) do poznámky uveďte meno a priezvisko. Uvedená suma platí pri registrácii do 05.09.2023. Registrácia bude platná až po pripísaní registračného poplatku na príslušný bankový účet.
Od 06.09.2023 a v deň pretekov bude výška registračného poplatku 8,00€.

Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií, pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, organizátor nezabezpečuje žiadne poistenie účastníkov pretekov. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Ceny

Pravidlá pre kategórie: Deti 1 až Deti 4
Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. V kategóriách určených pre našich najmladších športovcov je dôležité nadšenie pre pohyb a motivovať ich, aby sa nebáli postaviť na štart akýchkoľvek pretekov. Hlavným cieľom je, aby sa deti tešili na stretnutie so svojimi rovesníkmi bez stresu a premýšľania či skončia, alebo neskončia na stupni víťazov. Víťazom je každý, kto dobehne do cieľa. Výsledný čas a poradie sa u týchto kategórií nezaznamenáva a nevyhodnocuje. Každé dieťa po dobehnutí do cieľa dostane malé prekvapenie. Za každé dokončené preteky, každé dieťa, ktoré spĺňa podmienky RBL získava 1 bod za aktívnu účasť v pretekoch. Každý, kto sa zúčastni minimálne troch pretekov RBL, získava medailu

Organizácia

Riaditeľ pretekov: Ľubomír Kubáň
Veliteľ tratí: Tomáš Gazdarica
Štartér: Ladislav Valent
Hlavný rozhodca: Ján Svrček
Autor trate: Tomáš Gazdarica

Večerný beh je súčasťou projektu „Ružomberok v pohybe“ a Ružomberskej bežeckej ligy 2023.

Informácie: Tomáš Gazdarica 0905 315 201

Plánovač Liptov