Toto podujatie sa už skončilo

Veľká noc v meste

Veľkonočná atmosféra v centre mesta Liptovský Mikuláš, predaj a ukážka remeselnej výroby.

  • DFS Liptáčik a FS Liptov z Ružomberka
  • ĽH Hudci
  • remeselné stánky
  • tematická veľkonočná výzdoba
  • maľovanie na tvár
  • tvorivé dielne
  • súťaže
  • ocenenie víťazov výtvarnej súťaže Liptovská paličkovaná čipka žije!

Plánovač Liptov