Domov Lúčanský prameň – Valentína

Lúčanský prameň – Valentína

Minerálna voda prameňa KÚPEĽOV LÚČKY a.s. svojím zložením môže byť indikovaná ako súčasť prevencie a liečby osteoporózy (hlavne spolu s vitamínom D a primeranou pohybovou aktivitou). Prameň má obsah vápnika 606 mg/l (odporúčaná denná dávka pre dospelého je 800-1200 mg) so zachovaním odporúčaných pomerov s inými prvkami (Mg, Mn, Cu, Zn, Sr,F, Se,Na…). Iné minerálne vody môžu mať nesprávny pomer medzi vápnikom a fosforom, medzi vápnikom a horčíkom, vysoký obsah sodíka…, čo môže byť príčinou zvýšeného vylučovania vápnika močom.

Je možné odporučiť v rámci prevencie osteoporózy piť dávku 0,5 l denne, v rámci doplnkovej liečby osteoporózy množstvo 0,5 – 1 liter denne. Naviac pri prítomnosti síranov táto minerálna voda predchádza zápche, ktorá hlavne pri liekoch s obsahom vápnika pacienta často trápi. Dokáže potláčať hnilobné baktérie a tvorbu plynov v čreve, priaznivo ovplyvňuje tvorbu žlče a činnosť podžalúdkovej žľazy –pankreasu, znižuje hladinu cholesterolu. Vítaná je i vlastnosť preventívneho efektu tvorby kalciumfosfátových močových kamienkov i ostatné pozitívne účinky na ľudský organizmus.

PITNÉ MINERÁLNE PRAMENE

Voľne prístupný minerálny prameň Valentína nájdete pri vonkajšom vstupe do AQUA – VITAL Parku.

Voľne prístupný minerálny prameň HGL-3 sa nachádza v budove Balneocentra na 1. a 2. nadzemnom podlaží.

Rozbor zložiek so vzťahom ku kostnej hmote (množstvo v mg/l):

Katióny:
Vápnik (Ca2+) = 606
Horčík (Mg2+) = 97,8
Stroncium (Sr+) = 9,9
Mangán (Mn+) = 0,049
Zinok (Zn+) = < 0,003
Meď (Cu2+) = < 0,002
Selén (Se+) = < 0,001
Sodík (Na+ ) = 46,4
Železo (Fe2+) = 3,61
 
Anióny:
Fluoridy (F-) = 1,99
Hydrogénuhličitany (HCO3 -) = 790
Hydrogénfosfáty (HPO4 2-) = < 0,01
Sírany (SO4 2-) = 1342

KÚPELE LÚČKY, a.s. majú povolenie liečiť nasledovné indikácie:

I. Onkologické choroby

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

III/1 – Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie, benígne ochorenia pažeráka

III/2 – Vredová choroba žalúdka, dvanástnika a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa exacerbácie alebo remisie

III/3 – Stavy po operáciách žalúdka, dvanástnika a pažeráka, stavy po operáciách pečene, pankreasu, transplantácii pečene do 12 mesiacov po operácii

III/4 – Regionálna enterkolitída, Crohnova choroba

III/5 – Stavy po resekcii tenkého alebo hrubého čreva do 12 mesiacov po operácii

III/6 – Proktokolitída – stredne ťažká a ťažká forma vrátane pooperačných stavov v remisii, dokázaná rektoskopicky, prípadne kolonoskopicky

III/7 – Chronické ochorenie žlčníka s litiázou, alebo bez nej, ak nie je vhodná operácia a poruchy žlčových ciest podložené odborným nálezom

III/8 – Stavy po operácii žlčníka a žlčových ciest do 12 mesiacov po operácii vrátane stavov po extrakcii žlčových kameňov endoskopickou metódou a pretrvávajúcimi dyspeptickými ťažkosťami podloženými odborným nálezom

III/9 – Stavy po akútnej hepatitíde akejkoľvek etiológie s preukázanou poruchou pečeňovej funkcie do 6 mesiacov po prepustení z ústavného liečenia

III/10 – Chornické ochorenie pečene s preukázanou poruchou funkcie pečene, bez známok portálnej hypertenzie – Child I.

III/11 – Stavy po akútnej pankreatitíde alebo exacerbácii pankreatitídy do 6 mesiacov po akútnej príhode alebo exacerbácii spojenej s ústavnou liečbou

III/12 – Chronická pankreatitída s preukázanou poruchou funkcie alebo morfologickými zmenami

 

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

IV/I – Diabetes mellitus – do 6 mesiacov po jeho zistení. Klasifikovaný podľa kritérií Svetovej zdravotníckej organizácie

IV/2 – Diabetes mellitus s komplikáciami (mikro- a makroangiopatie, neuropatie)

IV/3 – Hypelipoproteinémia II. až V. typu s komplikáciami

IV/4 – Stavy po operácii štítnej žľazy pre tyreotoxikózu do 12 mesiacov po operácii

 

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

V/1 – Chornická bronchitída, sústavne odborne liečená

V/2 – Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba. Bronchiálna astma sústavne odborne liečená

V/4 – Stavy po operáciách dolných dýchacích ciest a pľúc po transplantácii pľúc do 12 mesiacov po operácii

V/5 – Hypertrofické zápaly alebo atrofické zmeny horných dýchacích ciest, sústavne odborne liečené

V/6 – Alergické nádchy preukázané alergologickým vyštrením, sústavne odborne liečené

V/7 – Stavy po operáciách horných dýchacích orgánov do 12 mesiacov po operácii

V/8 – Pľúcne fibrózy, sústavne odborne liečené

 

VI. Nervové choroby

VI/1 – Chabé obrny (okrem poúrazových) vrátane poinfekčných polyradiokuloneuritíd do 12 mesiacov po odoznení akútneho štádia

VI/2 – Chabé obrny (okrem poúrazových) a stavy po poliomyelitíde

VI/3 – Následky polimyelitídy. Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/4 – Polyneuropatie s paretickými prejavmi

VI/5 – Zápalové ochorenia centrálneho nervstva

VI/6 – Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu

VI/7 – Hemiparézy a paraparézy cievneho pôvodu. Stavy po závažných poraneniach a operáciách centrálneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti

VI/8 – Stavy po závažných poraeniach a operáciách centrálhneho a periférneho nervstva s poruchami hybnosti s prejavmy obnovujúcej sa funkcie, do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie.

VI/9 – Roztrúsená skleróza a iné demyelinizačné ochorena v štádiu bez príhody so zachovanou schopnosťou sebaobsluhy

VI/10 –  Nervovosvalové degeneratívne choroby

VI/11 – Syringomyelia s paretickými prejavmi

VI/12 – Detská mozgová obrna

VI/13 – Parkinsonova choroba a íné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

VI/14 – Dedičná a idiopatická neuropatia

 

VII. Choroby pohybového ústrojenstva

VII/1 – Reumatoidná artitída rtg štádium I.a II., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s funkčným postihnutím,sústavne liečené

VII/2 – Reumatoidná artritída rtg štádium III. až IV., psoriatická artritída, kĺbový syndróm Reiterovej choroby s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/3 – Ankylotizujúca spondylartritída I. až III. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartitídy s funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/4 – Ankylotizujúca spondylartritída IV. a V. rtg štádium (Bechlerevova choroba) a ostatné séronegatívne spondylartritídy s ťažkým funkčným postihnutím, sústavne liečené

VII/5 – Skoliózy idiopatické a inej etiológie so zarivením 20 stupňov a viac podľa Cobba, doložené popisom rtg snímky, do 25 rokov veku, sústavne liečené v ortopedickej alebo rehabilitačnej ambulancii

VII/6 – Relatívne a druhotné artritídy (napr. poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 mesiacov, pri infekčných po sanácii fokusov, sústavne liečené

VII/7 – Koxartróza od II. štádia s funkčným postihnutím, sústavne liečená

VII/8 – Srtrózy sprevádzané funkčnou poruchou, sústavne liečené a artropatie pri metabolických poruchách

VII/9 – Vertebrogénny syndróm s prechodnými bolestivými poruchami chrbtice, sústavne liečený

VII/10 – Stavy po úrazoch alebo operáciách pohybového ústrojenstva vrátane operácií medzistavcovej platničky a operácií s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú sprevádzané oslabením svalovej sily alebo obmedzenou pohyblivosťou kĺbov, prípadne obrnami, najviac do 12 mesiacov od úrazu alebo operácie

VII/11 – Hemofilická artropatia

 

XI. Ženské choroby

XI/1 – Primárna a sekundárna sterilita a infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a vývoja maternice, sústavne liečené, u žien do 38 rokov veku

XI/2 – Chronické zápaly vnútorných rodidiel sústavne liečebné najskôr 2 mesiace po odoznení exacerbácie

XI/3 – Stavy po operáciách vnútorných rodidiel do 6 mesiacov po operácii vynímajúc operácie diagnostické a laparoskopické bez komplikácií

XI/4 – Stavy po operáciách vnútorných rodidiel od 6 – 12 mesiacov po operácii, v prípade neindikovanie

XI/5 – Komplikácie po potrate a mimomaternicovej ťarchavosti sústavne liečené do 12 mesiacov

 

XII. Choroby z povolania

XII/3 – Ochorenie vyvolané prácou v stlačenom vzduchu (iba kostné a zhybové zmeny).

XII/4 – Ochorenie kostí, kĺbov, svalov, šliach, ciev a nervov končatín spôsobených prácou s vibrujúcimi nástrojmi a zariadením alebo dlhodobým nadmerným jednostranným preťažením.

XII/8 – Choroby periférneho alebo centrálneho nervového systému bez výrazných psychických porúch vyvolané toxickými látkami, hlukom aleby fyzikálnymi škodlivinami.

Fotogaléria

Opíšte nám svoj zážitok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA a spoločnosťou Google.
Ochrana súkromiaZmluvné podmienky

Podujatia v blízkosti:

všetky podujatia

Plánovač Liptov