Domov 12 NAJ historického centra mesta Liptovský Mikuláš

12 NAJ historického centra mesta Liptovský Mikuláš

Najatraktívnejším miestom Liptovského Mikuláša je historické centrum. Návštevníkom ponúka svojich 12 NAJ. 12 zaujímavých miest, ku ktorým sa viaže bohatá história i súčasnosť, slávne osobnosti či umelecké diela.

1. KOSTOL SV. MIKULÁŠA

Prezrite si skvosty najstaršej stavebnej pamiatky mesta – najväčšej ranogotickej stavby Liptova!

Postavený bol ako farský kostol pre 5 neďalekých osád. Spočiatku stál osamotený uprostred krajiny, postupne sa okolo neho rozrastalo mestečko Svätý Mikuláš. Táto impozantná sakrálna stavba stojí na mieste staršieho románskeho kostolíka z 11. – 12. storočia, ktorý pri výstavbe jednoloďového kostola v rokoch 1280 – 1300 prevzal úlohu sakristie a je najstaršou časťou súčasného chrámu. V polovici 15. storočia bol kostol rozšírený a zaklenutý, veža bola nadstavaná a  upravená v  neskorogotickom slohu. V tom období kostol spolu s  neďalekou Pongrácovskou kúriou opevnili a obohnali vodnou priekopou; neskôr prešiel barokovou prestavbou. Vo svojej ranogotickej podobe sa chrám opäť zaskvel po rozsiahlej rekonštrukcii v rokoch 1941 – 1943, kedy odstránili opevňovací múr a pristavali bočné kaplnky. Následne v celom kostole osadili nádherné vitrážové okná.

2. GALÉRIA KOLOMANA SOKOLA

Galéria prezentuje najväčšiu zbierku diel vynikajúceho grafika, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola, ktorého tvorbu si vážil aj Pablo Picasso.

V historickej Pongrácovskej kúrii na hlavnom námestí od roku 2002 sídli Galéria Kolomana Sokola. Otvorená bola pri príležitosti stých narodenín významného slovenského grafika a maliara, mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola (1902 – 2003). V roku 2017 bol zmenený názov na Galériu Kolomana Sokola a bola reinštalovaná stála expozícia Kolomana Sokola – zakladateľa slovenskej i mexickej grafiky.

Základom stálej expozície sa stalo 48 špičkových diel, ktoré umelec venoval svojej rodnej krajine. Súbor grafík a kresieb dopĺňa Sokolova biografia, osobné predmety a snímky renomovaného slovenského fotografa Tibora Huszára, ktoré vznikli počas jeho návštevy u majstra Sokola v Spojených štátoch amerických. Na poschodí najstaršej svetskej budovy v meste tak môžete spoznať nielen neopakovateľný výtvarný prejav Kolomana Sokola, ale aj jeho dramatický životný príbeh. Výstavná sieň na prízemí galérie dáva priestor osobnostiam slovenskej grafiky, novým menám v slovenskom umení, ale aj zahraničným výtvarníkom.

3. MÚZEUM JANKA KRÁĽA

V historických priestoroch Prvého stoličného domu spoznáte vyše sedemstoročný príbeh Liptovského Mikuláša. Jeho najdôležitejšími míľnikmi vás prevedie expozícia Kapitoly z histórie mesta. Mimoriadnou udalosťou bol súd s nesmrteľným zbojníckym kapitánom Jurom Jánošíkom. Jeho osudy pred vami ožijú v Jánošíkovej mučiarni a súdnej sieni. Navštívte aj Jánošíkovu záhradu a expozíciu Poštového holubárstva. Ďalšie dôležité momenty a osobnosti z dejín mesta zachytávajú expozície múzea nachádzajúce sa mimo jeho hlavnej budovy – majestátna synagógaRodný dom súrodencov Rázusovcov a expozícia Tatrín a Žiadosti slovenského národa.

Viac informácií TU

4. JÁNOŠÍKOVA MUČIAREŇ A SÚDNA SIEŇ

V priestoroch Múzea Janka Kráľa zobrazujú jeden z najkrutejších súdov v histórii mesta. V marci 1713 väznili, vypočúvali, mučili a na smrť odsúdili zbojníckeho kapitána Jura Jánošíka. Ako prebiehal súdny proces s legendárnym Jánošíkom  sa dozviete v Jánošíkovej mučiarni,  ktorá je ukrytá v temnom podzemí múzea. Prezrite si dereš, škripec, španielsku čižmu aj zápisnice o jeho dobrovoľnom i trpnom vypočúvaní. V Jánošíkovej súdnej sieni, ktorá realisticky zobrazuje vtedajšie súdy,  sa môžete obliecť do dobových kostýmov a stať sa sudcom, obhajcom či samotným Jánošíkom.  

Viac informácií TU.
5. FONTÁNA METAMORFÓZY
Fontána Metamorfózy s menami slávnych rodákov zvečnenými v tmavej žule je najfotografovanejším miestom pešej zóny. Čestné miesto náleží vynálezcovi, profesorovi, zakladateľovi teórie parných a plynových turbín Aurelovi Stodolovi, ktorého mal vo veľkej úcte sám Albert Einstein.
Fontáne dominuje monumentálne dielo Pocta tvorivému mysleniu. Bloky s otáčavými zrkadliacimi plochami symbolizujú neustálu premenu a pohyb, nekonečno plynutia času, myšlienok, ideí a nových zmien, tiež pomyselné lopatky turbíny novodobého stroja. Spodné statické časti nesú mená sedemdesiatich mikulášskych rodákov – vedcov, vynálezcov, umelcov, spisovateľov, kňazov, lekárov…, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie. Okolie fontány je obľúbeným oddychovým miestom s množstvom kaviarní a cukrární.

Fontána sa nachádza v historickom centre mesta na severnej strane Námestia osloboditeľov.

6. ŽUPNÝ DOM
V najrozľahlejšej budove uprostred námestia sídlila župná správa, kedysi aj stoličný súd a väzenie. Priečelie zdobí reliéf erbu Liptovskej stolice, schodisko presvetľujú vitrážové okná podľa návrhu Ester Šimerovej-Martinčekovej.
Budova bola postavená v rokoch 1778 – 1793 ako nové sídlo Liptovskej stolice. Jej výstavbu realizoval banskobystrický staviteľ Peter Grossmann. Dnešnú podobu získala prestavbou v roku 1907, keď bola nadstavaná o ďalšie poschodie. V druhej polovici 20. storočia tu sídlil okresný národný výbor, v súčasnosti je sídlom okresného úradu.
7. SYNAGÓGA

Synagóga v Liptovskom Mikuláši, postavená v rokoch 1842 – 1846 ako jednopodlažná klasicistická stavba s rovným trámovým stropom a strohým interiérom dnes patrí medzi najväčšie a najštýlovejšie na Slovensku. Súčasnú podobu získala po rekonštrukcii v roku 1906, no pôvodná stavba tvorí podstatnú časť dnešnej synagógy – jej vonkajší plášť. Do existujúceho základu budapeštiansky architekt Leopold Baumhorn vstaval konštrukciu z oceľových nosníkov a stĺpov. Unikátny systém oceľovej siete nesúcej tenkú, len päťcentimetrovú omietkovú škrupinu, umožnil pomerne rozsiahly trojloďový priestor zaklenúť a do konceptu zabudovať aj galérie pre ženy. Vďaka tomuto novátorskému, v tom čase a v našom prostredí menej používanému technickému riešeniu klenby, patrí mikulášska synagóga aj medzi významné pamiatky technického charakteru.

Zároveň je dôkazom schopnosti architekta prispôsobiť pôvodný objekt novým požiadavkám s citlivou zmenou dispozície a zároveň rešpektovaním pôvodného diela. Autor tu docielil harmóniu medzi prevažujúcim klasicistickým výrazom priečelí so zachovaním charakteru pôvodného zastrešenia a secesným charakterom interiéru vrátane kupole s krásnou vitrážou. Interiéru dominuje bohatá modro-zlatá štuková výzdoba. Secesný charakter interiéru dotvárali kovové lustre a vitrážové okná s kvetinovými motívmi.

Synagóga, vďaka investícii mesta obnovená a roku 1991 sprístupnená verejnosti, je dnes v správe Múzea Janka Kráľa. V interiéri tejto jedinečnej pamiatky múzeum prezentuje samostatnú výstavu venovanú histórii mikulášskej židovskej komunity, inštalovanú na západnej galérii. V synagóge sa každoročne koná koncert Mosty-Gesharim za účasti popredných domácich i svetových umelcov.

8. LIPTOVSKÁ GALÉRIA P.M.BOHÚŇA

Tretia najstaršia galéria na Slovensku disponuje najväčšou výstavnou sieňou spomedzi slovenských galérií a spravuje viac ako 5000 diel.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vznikla v roku 1955 a je treťou najstaršou na Slovensku. Sídli v budove z konca 18. storočia, ktorá bola postavená pre potreby evanjelického školstva. V jej priestoroch v rokoch 1854 – 1865 ako učiteľ pôsobil Peter Michal Bohúň, maliar národného obrodenia a klasik slovenského výtvarného umenia 19. storočia. Dnešnú modernú podobu budova získala v 70. rokoch 20. storočia. V súčasnosti v nej nájdete päť stálych expozícií a výstavnú sieň, v ktorej sa usporadúvajú veľké súborné, tematické, kolektívne alebo autorské výstavy.

Expozícia Staré umenie vo svojej prvej časti predstavuje vzácne tabuľové maľby a plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti severného Slovenska, ale najmä Liptova (gotický oltár z Dovalova, oltárne časti zo Svätého Kríža). Druhá časť je výberom renesančnej a barokovej maľby a plastiky. Maľbu 18. storočia reprezentuje predovšetkým dobový šľachtický portrét. Tretia časť predstavuje tzv. zľudovené formy baroka – sochársku tvorbu domácich rezbárskych dielní 18. a 19. storočia.

Ďalšia stála expozícia v reprezentatívnom priereze približuje vývoj slovenského maliarstva v 19. storočí s názvom Portrét, krajina, žáner. Svoje zastúpenie tu má predovšetkým portrétna maľba (Czauczik, Klemens), ale aj krajinkárska tematika druhej polovice 19. storočia (E. Ballo, Medňanský,Skutecký a i.). Najväčší priestor je venovaný tvorivej osobnosti Petra Michala Bohúňa v expozícií s názvom Bohúňova sieň. V galérii môžete obdivovať až 32 Bohúňových obrazov. Kolekciu dopĺňajú diela zo začiatku 20. storočia, ktoré svojou podstatou, spôsobom umeleckého vyjadrenia korenia v predchádzajúcom storočí (Mousson, A. Ballo, Kubínyi, Halász-Hradil, Kyselý, P. J. Kern, rané Mallého a Benkove diela a i.).

Návštevníci, ktorých viac oslovuje moderné umenie, určite neobídu expozíciu venovanú slovenskému výtvarnému umeniu 20. storočia – Moderna – 20. storočie. Stála expozícia približuje vývoj slovenského maliarstva v 1. polovici 20. storočia. Je tu zastúpenie zakladateľskej generácie moderného slovenského umenia, ktorá námety čerpá z prostredia vidieckeho, neskôr i mestského a intímneho prostredia. Ide o maliarov ovplyvnených secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk), umelci s presahmi na európsku modernu (Ľudovít Fulla, Mikuláš Galanda, I. Weiner Kráľ), príslušníci tzv. Generácie 1909 (Ján Mudroch, Ján Želibský, Ladislav Čemický, Ester. Š. Martinčeková) a další.

Piatou expozícou je výstava diel osobností výtvarného umenia Liptova. Prezentuje štvoricu významných umelcov, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom a mestom v jeho srdci a ich význam pritom ďaleko prekročil hranice regiónu i Slovenska. Ich mená hovoria za všetko: Ester Martinčeková-Šimerová, Martin Martinček, Miroslav Ksandr a Michal Kern.

9. SOCHA NAŠA MATKA

Socha Naša Matka (1896) je evidovaná v parížskom Louvri ako výtvor patriaci medzi najdokonalejšie sochy sveta.

Fotografiu s jej podobou dlhé roky predávali v USA najmä ku Dňu matiek. Autorom je Alojz Štróbl, rodák z Liptova a popredná osobnosť uhorského sochárstva. Socha zobrazuje Štróblovu matku tak, ako si ju umelec zapamätal, keď v kresle s bibliou v lone sedávala pri dome v neďalekej Kráľovej Lehote. Mramorový originál sochy je vystavený v stálej expozícii Maďarskej národnej galérie v Budapešti, pred galériou je vystavený jej bronzový odliatok.
Sochu nájdete pri vstupe do Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, na ulici Tranovského 3.
10. EVANJELICKÝ KOSTOL

Postavenie evanjelického kostola v Liptovskom Mikuláši umožnil Tolerančný patent Jozefa II. z roku 1781, na základe ktorého si už aj protestanti smeli stavať murované kostoly, aj keď mimo námestia, bez veže a zvonov. Na jeho vybudovaní sa v rokoch 1783-1785 podieľali evanjelici z 13 liptovských obcí. Jednoduchá klasicistická stavba bez veže slúžila veriacim už takmer sto rokov, keď mesto zasiahol ničivý požiar a poškodil faru aj podkrovie chrámu. Počas obnovy steny kostola nadmurovali a k jeho južnej stene pristavali mohutnú vežu s dôstojným vstupom do chrámu. Trojloďový zaklenutý priestor má nad bočnými loďami rozsiahle empory – chóry, vďaka ktorým patrí mikulášsky kostol s 1700 miestami na sedenie k najväčším evanjelickým kostolom na Slovensku. Interiéru s klasicistickou kazateľnicou dominuje veľký neskorobarokový stĺpový oltár s nadstavcom a bočnými úponkovými „ušami“, ktoré uzatvárajú spodný diel do tvaru kruhu. Vzácny organ na západnej empore pochádza z roku 1892.

11. SLOVENSKÉ MÚZEUM OCHRANY PRÍRODY A JASKYNIARSTVA

Jediné múzeum svojho druhu na Slovensku s interaktívnymi expozíciami Kras a jaskyne Slovenska A chránená príroda Slovenska s časťami Zem- miesto pre život a Človek, hory NATURA 2000.

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva – najmodernejšie múzeum Slovenska, jediné špecializované múzeum svojho druhu na Slovensku. Na ploche približne 1400 m2 tu nájdete také vzácne exponáty ako je kostra jaskynného leva, ktorá patrí medzi najväčšie v Európe, praveká kultová maska či model meteoritu.

Pozrieť a zažiť sa tu dá svet prírody od podzemia postupne až do vysokých hôr. Unikátne exponáty sú umiestnené v prirodzených ekosystémoch. Múzeu samozrejme nechýba interaktivita, návštevníci majú možnosť pozrieť sa do brloha medveďa či skúsiť si plazenie v jaskyni. Vystavené exponáty dopĺňajú svetelné aj zvukové efekty, pri ktorých sa človek cíti, akoby naozaj prechádzal lesom. Počuť môžete napríklad spev vtáctva, piskot svišťa i zavýjanie vlka.V podkroví múzea sa môžete zoznámiť s rôznymi voľnočasovými i hospodárskymi aktivitami človeka – včelárstvo, rybárstvo, ovčiarstvo, lyžiarstvo, záchrana v horách  či vojsť do Rainerovej útulne, najstaršej chaty vo Vysokých Tatrách.

Jaskyniarska expozícia s nádhernými kvapľami sa nachádza v podzemných priestoroch budovy a ponúka komplexný obraz o jaskyniach a jaskyniarstve. Návštevník tu môže vidieť vznik a vývoj jaskyne, jaskynnú výzdobu, archeologické nálezy, historické zaujímavosti no spozná aj samotnú prácu jaskyniara. Nakoniec Vás pozývame na rozhľadňu múzea, z ktorej si môžete prezrieť dominanty mesta Liptovský Mikuláš a nádhernú panorámu okolitých kopcov Nízkych a Západných Tatier, Chočských vrchov aj Veľkej Fatry.

12. LIPTOVSKÉ MÚZEUM MKP ČIERNY OROL
Liptovské múzeum NKP Čierny orol v expozícii poľovníctva a rybárstva v Liptove prezentuje najtypickejších zástupcov fauny regiónu.
Jediná stála expozícia Liptovského múzea v Liptovskom Mikuláši je verejnosti sprístupnená v priestoroch národnej kultúrnej pamiatky Čierny orol. V historickom priereze mapuje Dejiny poľovníctva a rybárstva v Liptove od stredoveku až po súčasnosť. Predstavuje základné poznatky o faune regiónu, druhoch lovnej zveri a rýb, približuje vývoj organizačných foriem poľovníctva a rybárstva, významné osobnosti z tejto oblasti, ale i stvárnenie lovu a rybolovu liptovskými umelcami. Súčasťou expozície sú ukážky lovnej zveri, rôzne lovecké potreby či poľovnícky salón zariadený dobovým nábytkom. Múzeum má v budove aj ďalší výstavný priestor, ktorý využíva na prezentáciu krátkodobých výstav.

Fotogaléria

Opíšte nám svoj zážitok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA a spoločnosťou Google.
Ochrana súkromiaZmluvné podmienky

Podujatia v blízkosti:

všetky podujatia

Plánovač Liptov