Domov Kalendár podujatí Kultúrne podujatie XI. PRETEKY GAZDOVSKÝCH KONÍ
Toto podujatie sa už skončilo

XI. PRETEKY GAZDOVSKÝCH KONÍ

Obec Liptovská Štiavnica vás pozýva na XI. ročník pretekov gazdovských kPreteky gazdovských koníoní.

Program:
09:00 Prezentácia súťažiacich
10:00 Štart pretekov

V pretekoch súťažia gazdovia s koňmi zapriahnutými do drevených saní v 4 disciplínach:
– preteky v rýchlosti a vytrvalosti
– preteky v ovládaní koňa a zručnosti kočiša
– odmena pre koňa
– Štiavnický silák

Podmienky účasti:
– prihlásiť seba aj koňa minimálne do 2 súťažných disciplín. Pretekár nesmie byť mladší ako 12 rokov.
– zaplatiť štartovné 10,00€ za koňa a gazdu.
– z jednej stajne môže súťažiť viacero koní, na jednom koni môže súťažiť iba jeden gazda
– gazda s koňom zapriahnutým do drevených saní (hnojových a pod.) chomútovým postrojom
– každý gazda je povinný si zabezpečiť sánky. Nevylučujeme možnosť dohody medzi gazdami, napr. traja gazdovia spoločné sánky.
– povinná kontrola trate pred pretekmi
– oblečenie v kroji vítané
– každú sťažnosť rieši hlavný rozhodca, t.j. Oto Ondrejka

Súťažné disciplíny:
Rýchlosť a vytrvalosť koňa: Kôň zapriahnutý do saní prekonáva okruh 800m po mierne členitom teréne. Hodnotí sa dosiahnutý čas. Vynechanie a zvalenie méty sa trestá pripočítaním 15 sekúnd k výslednému času! (za métu sa považuje aj cieľová bránka).

Zručnosť kočiša a poslušnosť koňa: Kočiš musí krátko po štarte absolvovať slalom pomedzi bránky, otočiť sa okolo prekážky po pravej ruke, potom prejde alejou, otočí sa okolo prekážky po ľavej ruke, prejde pomedzi kláty (mostík) a pokračuje do garáže. Každý kôň musí začať cúvať. Ak sa mu to nepodarí do 30 sekúnd, bude mu prirátaných 30 trestných sekúnd k výslednému času! –pokračuje sa ďalej. Hodnotí sa rýchlosť a precíznosť prevedenia. Pozor na cúvanie, dotyky na prekážkach. Vynechanie méty sa trestá pripočítaním 15 sekúnd k výslednému času. Po vynechaní tretej méty nasleduje diskvalifikácia! (za métu sa považuje aj cieľová bránka).

Štiavnický silák: Dobrovoľná disciplína, hodnotená samostatne. Kone budú ťahať kmeň stromu po vyznačenej dráhe. Na rozbehnutie bude mať gazda s koňom vyznačené 2 metrové územie, v ktorom môže koník spätkovať, ale do 30 sekúnd musí toto územie opustiť a rozbehnúť sa. Rozhodca označí miesto, kde kôň prvýkrát zastavil. Víťazom sa stáva koník, ktorý kmeň stromu potiahne najďalej.

Pomocník môže gazdovi pomôcť iba pri zapínaní koňa. Nesmie mu pomáhať pri poháňaní koňa.

Gazda nesmie koňa biť, za bitie je diskvalifikácia.

Bližšie informácie na tel. čísle 0903 520 644.

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov