Domov Kalendár podujatí Rodiny s deťmi Víkend otvorených parkov a záhrad 2022
Toto podujatie sa už skončilo

Víkend otvorených parkov a záhrad 2022

Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins. Viac ako 500 záhrad nachádzajúcich sa v 23 európskych krajinách otvára svoje brány od piatka 3.júna do nedele 5. júna 2022, aby spoločne oslávili význam parkov a záhrad pre našu spoločnosť.

Môžete sa zúčastniť prehliadky historického centra „Príbeh mesta“, kde sa v rámci informácií bude hovoriť aj o záhradách, ktoré sa zapojili do víkendu otvorených záhrad a parkov. Termín prehliadky – sobota 4.6.2022 o 10.0 hod.

V Liptovskom Mikuláši sa otvárajú viaceré brány záhrad a pozývajú Vás na Víkend otvorených parkov a záhrad. V piatok 3. júna sa na podujatie v Slovenskom múzeu ochrany prírody a môžu prihlásiť školské skupiny v čase od 9:00 do 15:00 hod. Širokú verejnosť radi privítajú v sobotu 4. júna a v nedeľu 5. júna v čase od 11:00 do 17:00 hod.

Môžete sa zúčastniť lektorovanej prehliadky múzea, počas ktorej sa dozviete o histórii záhrady a budovy, o význame a environmentálnej funkcii vegetácie v urbárnom prostredí a význame zelene pre zmierňovanie dopadov globálnej klimatickej zmeny, aké sú zásady starostlivosti, ošetrovania a údržby našej záhrady, spoznáte biotopy európskeho významu a ich charakteristické druhy, rastlinstvo a živočíšstvo záhrad a tiež horniny Slovenska. Na svoje si prídu aj deti pri rôznych aktivitách – hravou formou môžu spoznávať rastliny a živočíchy našich záhrad.

V Galerijnej záhrade pri Galérii P. M. Bohúňa na Vás čakajú rôzne tvorivé aktivity pre deti, s využívaním prírodnín na vytvorenie diel, autorské čítanie poetky Anny Ondrejkovej s názvom „Plánka“ a v sobotu 4.6. 14:30 divadelné predstavenie pre deti – Edo Drewo „Živý strom“.

Múzeum Janka kráľa privíta v Rohonciho záhrade svojich návštevníkov v sobotu 4.6. od 10:00 ukážkou správneho triedeného zberu odpadu, pre deti sú pripravené tvorivé dielničky, drevené hry a o 13:00 prednáška mestskej polície.

Plánovač Liptov