Domov Kalendár podujatí Rodiny s deťmi VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
Toto podujatie sa už skončilo

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD

Bohatý program v záhrade múzea ochrany prírody a jaskyniarstva – zábava i poučenie

V rámci programu podujatia bude pripravená lektorovaná prehliadka záhrady múzea vrátane informácií o histórii záhrady a budovy múzea, koncepcii tvorby záhrady, zásadách starostlivosti, ošetrovania a údržby porastov a tiež o technických prvkoch záhrady.

Deti sa budú mať možnosť hravou formou zoznámiť s liečivými bylinami, spevavcami v našej záhrade i horninami Slovenska.
Podstatným prvkom prezentácie záhrady sú ukážky vybraných biotopov európskeho významu, na ktorých ochranu slúžia územia európskeho významu ako súčasť sústavy NATURA 2000. Vybrané boli biotopy a druhy, ktoré možno trvalo prezentovať v špecifických ekologických podmienkach tohto stanovišťa a to aj s ohľadom na priestorové možnosti nášho areálu.

Súčasťou areálu je aj geopark s ukážkami najvýznamnejších hornín Slovenska a terasová záhrada prezentujúca rôzne druhy horskej a vysokohorskej flóry.

Možnosť parkovania, možnosť vstupu so psom, detské ihrisko, WC a bezbariérový prístup.

25.06.: 13:00-18:00
26.06.: 10:00-18:00
27.06.: 10:00-18:00

Ďaľšie informácie: http://www.smopaj.sk

Vstupné: Dospelí: 1€ Deti: do 4 rokov zadarmo

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov