Toto podujatie sa už skončilo

RÁZUSOVIE VRBICA

razusovie_vrbicaKlubovňa LKS v NKP Čierny orol, expozícia Tatrín, zborová miestnosť ECAV, SZUŠ – koncertná sála na Tranovského ul.
22. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v prednese liptovských autorov a v literárnej tvorbe detí a mládeže Liptova.
Vstupné: bezplatne

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov