Domov Kalendár podujatí Od Tatier k Dunaju 2022
Toto podujatie sa už skončilo

Od Tatier k Dunaju 2022

10. ročník behu Od Tatier k Dunaju sa blíži!

OD TATIER K DUNAJU je 345 km dlhý štafetový beh družstiev. 6 alebo 9 až 12-členné tímy vyštartujú z Jasnej v Nízkych Tatrách v sobotu dopoludnia, bežia non-stop dňom aj nocou a v nedeľu poobede dobehnú do cieľa pretekov na nábreží Dunaja v Bratislave. 

Štart: Jasná, Demänovská dolina
Cieľ: Tyršovo nábrežie, Bratislava
Dĺžka trate: 346 km
Trať: 95% trate je po asfalte, cesty 2. a 3. triedy
Prevýšenie: prírastok cca 3 990 m / strata cca – 4 870 m

Beh od Tatier k Dunaju sú preteky tímov. Do pretekov sa prihlasujú 6 a 9 až 12-členné tímy, zastupované svojím kapitánom. Kapitán zodpovedá voči organizátorom za členov svojho tímu. Trať tvorí celkovo 36 úsekov. Úseky sú rôznej dĺžky a obťažnosti. Všetky úseky sú v dĺžke 7 až 12 km. V prípade 12-členného tímu, každý člen tímu odbehne štafetovým spôsobom 3 úseky. Pri menšom počte členov tímu odbehnú niektorí bežci 4 úseky. Tímy v kategórii E) ULTRA sú zložené zo 6 členov a každý člen absolvuje 6 úsekov.

Kategórie

A) ALL 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia

B) ŽENY 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti

C) MIX 9 až 12-členné tímy bez rozdielu veku a výkonnosti (počet žien musí byť rovnaký alebo vyšší ako mužov)

E) ULTRA 6-členné tímy bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia (ultramaratón)

Neoficiálna kategória:

S) SÓLO individuálny beh celej trate bez rozdielu veku, výkonnosti a pohlavia

Trať behu

Trať behu tvorí 36 úsekov rôznej dĺžky a obťažnosti. Dĺžka úsekov je 7 až 12 km. Pri 12-člennom družstve každý bežec absolvuje 3 úseky, s odstupom 8 – 10 hod, spolu teda cca 30 km počas dvoch dní.

 

Registrácia

REGISTRÁCIA NA AKTUÁLNY ROČNÍK SA USKUTOČNÍ VYTVORENÍM TÍMU!

Kapitán tímu sa musí registrovať na stránke ako užívateľ. Kapitán zastupuje celý tím, členovia tímu nie sú užívatelia stránky!

Po úspešnej registrácii príde kapitánovi potvrdzovací e-mail s linkou, cez ktorú aktivuje svoj účet. Tento úkon slúži na overenie funkčnosti e-mailu. Pokiaľ ste urobili chybu v uvedenom e-maili, stránka vám vypíše chybu, že na vašu adresu, nebolo možné odoslať overovací e-mail, a teda vaše konto nebude aktívne. V takomto prípade musíte registráciu opakovať so správne uvedeným e-mailom, ale nebudete môcť použiť to isté prihlasovacie meno.

Kapitán tímu záväzne potvrdzuje účasť svojho tímu na pretekoch zaplatením štartovného poplatku.

Vytvorenie tímu

Následne si kapitán môže vytvoriť svoj tím. Formulár tímu je možné kedykoľvek dopĺňať a upravovať cez profil kapitána tímu.

Bežcov v tíme je možné kedykoľvek dopĺňať, upravovať, meniť a aktualizovať ich údaje.

Uzávierka elektronického prístupu do formulára tímu je 31.7.!

Po tomto termíne je možná úprava v tíme len so súhlasom organizátora a každá zmena je spoplatňovaná sumou 10 Eur.

Štartovné

NOVINKA –  NA JUBILEJNÝ 10. ROČNÍK ZĽAVA 100 EUR PRE TÍMY, KTORÉ BEŽALI OD TATIER K DUNAJU MIN. 5x!

Nárok na zľavu má len ten kapitán, ktorý má vo svojom profile vytvorených 5 tímov z predošlých ročníkov, ktoré majú zaevidovanú platbu a reálne štartovali. Názov jednotlivých tímov nemusí byť totožný.

Zľava nie je pridelená systémom stránky automaticky.
Akceptovanie zľavy je potrebné si overiť mailom beh345@odtatierkdunaju.sk pred realizáciou platby!

ZAPLATENÍM ŠTARTOVNÉHO POPLATKU KAPITÁN TÍMU ZÁVÄZNE POTVRDZUJE ÚČASŤ SVOJHO TÍMU NA PRETEKOCH!

60 TÍMOV v termíne do 31.12.2021, limit na platbu 7 dní, najneskôr však do 31.12.2021.

Kategórie A) až C) 650,- Eur
Kategória E) 360,- Eur
Kategória S) 50,- Eur

60 TÍMOV v termíne do 30.6.2022, limit na platbu 14 dní, najneskôr však do 30.6.2022.

Kategórie A) až C) 750,- Eur
Kategória E) 415,- Eur
Kategória S) 60,- Eur

60 TÍMOV v termíne do 31.7.2022, limit na platbu 28 dní, najneskôr však do 31.7.2022.

Kategórie A) až C) 850,- Eur
Kategória E) 470,- Eur
Kategória S) 70,- Eur

Spôsob platby

Štartovné je možné zaplatiť prevodom alebo vkladom na účet:

Tatra Banka: 2945033476 / 1100

IBAN: SK18 1100 0000 0029 4503 3476
SWIFT: TATRSKBX

Variabilný symbol: pridelený na stránke kapitánovi tímu (viď profil kapitána tímu)
Špecifický symbol: 13082022
Do poznámky uveďte názov tímu.

Po zaplatení štartovného automaticky každému kapitánovi tímu zašleme potvrdenie o platbe. V prípade dohody, môžeme zaslať faktúru, aj pred realizáciou platby, ak je to pre vás dôležité kontaktujte nás.

Pravidlá zaradenie do cenovej skupiny

Tím je zaradený do najnižšej voľnej cenovej skupiny v čase vytvorenia tímu. Každá cenová skupina má svoj limit na uskutočnenie platby – prvá 7 dní, druhá 14 dní, tretia 28 dní – od dátumu registrácie. Presná informácia príde kapitánovi mailom po vytvorení tímu. V prípade, že kapitán tímu nevykoná platbu v uvedenom limite a jeho aktuálna cenová skupina bude už naplnená, bude po vypršaní limitu preradený do vyššej cenovej skupiny. Tím z vyššej cenovej skupiny s najskoršou registráciou, ktorý v danom momente ešte nemá štartovné zaplatené, bude preradený do nižšej cenovej skupiny. V prípade takejto výmeny tímov v cenových skupinách, príde obom kapitánom tímov informácia mailom a limit pre platbu začína plynúť od začiatku. Najneskorší dátum platby je dátum uzavretia cenovej skupiny.

ÚHRADA ŠTARTOVNÉHO POPLATKU JE NEVRATNÁ!

Zrušenie registrácie tímu alebo nenastúpenie na preteky z akýchkoľvek príčin, ktoré nespôsobil organizátor pretekov, nie je dôvodom na vrátenie štartovného. Jediný prípad vrátenia štartovného by bol, pokiaľ by organizátor svojim zavinením zmaril možnosť štartu tímu, resp. účasti tímu v súťaži.

PRENOS PLATBY

V prípade, že tím, ktorý má zaevidovanú platbu štartovného a nemôže štartovať, je možné platbu na požiadanie preniesť:

1. na iný tím, ktorý je registrovaný na aktuálny ročník podujatia, alebo
2. na nasledujúci ročník podujatia s poplatkom 100 Eur (nasledujúci ročník je štartovné takéhoto tímu 100 EUR). Platbu je možné takto preniesť len raz. Prenesené štartovné, teda nie je možné opätovne prenášať a v prípade, že tím opäť nebude štartovať, zaplatené štartovné mu prepadá.

 

Plánovač Liptov