Toto podujatie sa už skončilo

NEZABUDNUTÍ SUSEDIA

Deň obetí holokaustu a rasového násilia.

10:00 – rozozvučenie sirén a zvonov
10:01 – minúta ticha
10:02 – príhovor preživšieho, prof. MUDr. P. Traubnera
10:10 – príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovenaku, Mgr. I. Iľka
čítanie mien obetí holokaustu, zapálenie sviečok, položenie kamienkov
čítanie mien záchrancov
modlitba za zomretých – Kadiš

Vstupné: Bezplatné

Plánovač Liptov