Toto podujatie sa už skončilo

NATURA 2000

NATURA 2000Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši Vás pozýva na výstavu NATURA 2000. 

Výstava Vás oboznámi so súvislou európskou sústavou NATURA 2000 na Slovensku, ktorej cieľom je ochrana a zachovanie prírodného dedičstva našej krajiny s významom pre celú Európsku úniu, ako aj podpora aktivít, ktoré sú v súlade so záujmami ochrany prírody.

Výstavu tvoria texty o cieľoch sústavy NATURA 2000, jej poslaní, legislatívnych základoch a tiež o tom, ktorými kategóriami chránených území je tvorená. Dozviete sa tiež, čo je predmetom ochrany v rámci sústavy NATURA 200, to znamená, že získate informácie o biotopoch a druhoch rastlín a živočíchov európskeho významu vyskytujúcich sa na našom území. Atraktívne fotografie Vám priblížia najzaujímavejšie územia európskeho významu a chránené vtáčie územia, ako aj typy biotopov a druhy rastlín a živočíchov.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov