Domov Kalendár podujatí Majstrovstvá sveta v muškárení 2023
Toto podujatie sa už skončilo

Majstrovstvá sveta v muškárení 2023

Svetová federácia športového muškárenia FIPS-Mouche opätovne poverilo Slovensko prostredníctvom Slovenského zväzu športového rybolovu a Slovenského rybárskeho zväzu, v nádhernom a malebnom prostredí Vysokých a Nizkych Tatier, usporiadním 42. Majstrovstiev sveta v športovom muškárení.

Tento región poskytuje široké bohatstvo rybej fauny ako aj nespočetné množstvo rybárskych lokalít (mnoho z nich v režime „chyť pusť“), ktoré sú v poslednej dobe obzvlášť obľúbené medzi milovníkmi muškárenia. Súťažné úseky MS 2023 budú na našich muškársky najkvalitnejších riekach Váh, Orava, Hron ako aj vodnej nádrži Palcmanská Maša (Dedinky). 

Pokyny k tréningom: tréning na súťažnej trati pre členov tímov a ich agentov je možný do 12.augusta (vrátane). V období 6.-17. septembra  platí všeobecný zákaz lovu na súťažných sektoroch.

SEKTOR 02 / Rieka VÁH dolný úsek Liptovský Mikuláš

Súťažný sektor začína na sútok riek Váh a Belá v Liptovskom Hrádku a pokračuje po prúde až po železničný most meste Liptovký Mikuláš tesne nad vtokom rieky Váh do Liptovskej Mary. Z dôvodu výskytu niekoľkých malých vodných elektrární sú niektoré úseky vynechané. Priemerný prietok v mesiaci september okolo 8 m3/s.
Bodovateľné druhy rýb: Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň potočný, lipeň tymiánový, pstruh jazerný, hlavátka podunajská.

SEKTOR 03 / Rieka Váh horný úsek Liptovský Hrádok

Súťažný sektor začína od sútoku riek Biely a Čierny Váh nad L.Hrádkom až po sútok Váhu s Belou v meste Liptovský Hrádok. Rieka má stredne veľký charakter, so šírkou toku 12 až 20m, priemernou hĺbkou 50-100cm, výnimočne s hlbočinami 1,5 až 2 m. Priemerný prietok v septembri okolo 6 m3/s. Brehy su výrazne pokryté príbrežnou vegetáciou.
Bodovateľné druhy rýb: Pstruh dúhový, pstruh potočný, sivoň potočný, lipeň tymiánový, pstruh jazerný, hlavátka podunajská.

PROGRAM

Utorok, 12.Sep.
18:30-19:30 otvárací ceremoniál na námestí v Liptovskom Mikuláši

Streda, 13.Sep.
09:00-12:00 1. súťažné kolo (na Dedinkách kolo končí o 13:00)

Štvrtok, 14.Sep.
09:00-12:00 2. súťažné kolo (na Dedinkách kolo končí o 13:00)
18:00 sympózium v Grand hoteli Permon

Piatok, 15.Sep.
09:00-12:00 3. súťažné kolo (na Dedinkách kolo končí o 13:00)

Sobota, 16.Sep.
09:00-12:00 4. súťažné kolo (na Dedinkách kolo končí o 13:00)

Nedeľa, 17.Sep.
09:00-12:00 5. súťažné kolo (na Dedinkách kolo končí o 13:00)
18:00 záverečný ceremoniál, vyhlasovanie víťazov v Grand hoteli Permon
20:00 záverečný banket v Grand hoteli Permon

Pondelok, 18.Sep.
raňajky a návrat domov

Plánovač Liptov