Toto podujatie sa už skončilo

Liptov Orient Festival

Liptov Orient Festival je medzinárodný festival orientálnych brušných tancov, ktorý obsahuje tanečné súťaže, Galashow a workshopy. Je to udalosť roka pre nadšencov a všetkých milovníkov tohto tanečného žánru. Je prezentáciou tanečného umenia ženy.

10:00 – TANEČNÉ SÚŤAŽE : deti, juniori, dospelí
profi , sólo, duo – trio, team

18:00 – GALASHOW – súťaž v divácky najaktraktívnejších tanečných štýloch

Vstupenky: 0905 357 150

Plánovač Liptov