Toto podujatie sa už skončilo

HMYZ

Výstava hmyzu a entomologických pomôcok na jeho zber a preparáciu.
Autor: V. Hemala
Výstavu si môžete prezrieť pondelok – piatok: 8:00 – 16:00 v hodinových intervaloch (posledný vstup o 15:00)

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov