Domov Kalendár podujatí Kultúrne podujatie Folklórny Festival Východná 2022
Toto podujatie sa už skončilo

Folklórny Festival Východná 2022

67. ročník folklórneho festivalu Východná

O festivale 2022

Kruh je jedným z najstarších a najvýznamnejších symbolov. Je obrazom slnka, mesiaca, jednoty, celistvosti, ochrany a regenerácie, cyklického pohybu, kolobehu… života. Je najstaršou tanečnou formou zaručujúcou rovnoprávnosť, v ktorej má miesto každý.Ľudová kultúra sa počas stáročí vyvíjala ako kruhy na vode: pieseň, pracovný postup, rozprávka vznikli na mieste „dopadu kamienka“, ďalej sa šírili, stretávali sa s inými kruhmi, spájali sa, zanikali.

Symbolom tohtoročnej Východnej sú letokruhy.

Letokruhy generácií, ktoré dnes, tak ako kedysi, nesú so sebou život i umenie. Letokruhy oblastí, ktoré sa spájajú, súvisia, prenikajú. Letokruhy tvorby, ktorá sa umelecky vyvíjala v priebehu času. Každé historické obdobie totiž prinieslo čosi nové. Módny tanec, hudbu, vzor. No každý výsledok tvorivosti pramenil zo staršej skúsenosti. Na ňu nadviazal, ďalej ju rozvíjal. Ale — keď zbrane rinčia, múzy mlčia…V ostatných rokoch sme sa museli naučiť čeliť ťažkým časom, ktoré akoby zastavili všetko, čo nám bolo každodenným. Nie sme však prví a nebudeme ani poslední. Generácie našich predkov po stáročia prekonávali prekážky, bojovali, budovali, rozvíjali. Tvorili, stavajúc na základoch tých, ktorí boli pred nimi. Vďaka ich skúsenostiam, múdrosti, sile. Ako strom: jeho kôra, cez ktorú prúdi život, je najmladšia, no žije vďaka silnému stredu a koreňom. Čím sú pevnejšie, tým viac odolá búrke. Starať sa o najstaršie korene, ale i o mladé krehké prúty. Z nich rastú, rozvíjajú sa, silnejú lisTY i stroMY.

Plánovač Liptov