Domov Kalendár podujatí Voda ENVIRO DEŇ NA LIPTOVE 2022
Toto podujatie sa už skončilo

ENVIRO DEŇ NA LIPTOVE 2022

Príroda nás potrebuje. Vyčistime brehy liptovského mora – Liptovskej Mary.

8. ročník envirodňa na Liptove sa uskutoční v piatok 1. apríla 2022. Vopred ďakujeme za každú pomocnú ruku a záujem pomôcť.

Registrácia je nutná, aby sme vám vedeli zabezpečiť autobus, rukavice, vrecia a jedlo. Registráciu vykonajte najneskôr v stredu 30.3.2022 do 12.00 hod.

PROGRAM:

Čas: 9:00

Miesto: miesto čistenia podľa vášho výberu, ktoré ste uviedli v registrácii

Free bus: doprava autobusom – odchod z autobusovej stanice L. Mikuláš o 8:30 hod. a zvoz na zberné miesta – Koliba Gréta, obed – Koliba Gréta smer L. Mikuláš po 13:00 hod.

Čo si vziať: pitný režim, rúško

Čo dostanete na mieste: vrecia na odpadky, jednorázové rukavice, bagetu take – away (so sebou) na mieste zberu alebo guláš na Kolibe Gréta (11:30-13:30)

Na každom mieste čistenia bude Stráž prírody, ktorá vám odovzdá veci a bude koordinovať zber odpadkov a ich umiestenie po skončení na vhodné miesto, aby odvoz prebehol hladko.

V prípade, že nemáte možnosť prísť v piatok, je možno čistenie vykonať aj cez víkend. Avšak, v sobotu a nedeľu už pôjde o individuálny, dobrovoľný zber. Vyzbieraný odpad bude odvezený následne v pondelok. Vrecia teda nechajte položené na kopách, ktoré s dobrovoľníkmi vytvoríme v piatok.

Ďakujeme každej ruke, ktorá pomôže, aby bol Liptov o čosi krajší a pripravenejší na návštevníkov.

S koordináciou podujatia Čistenie brehov 2022 pomáhajú:

Stráž prírody

Dovoľte nám upozorniť Vás, že priebeh podujatia bude dokumentovaný a môže byť použitý na propagačné účely. Budú sa vyhotovovať fotografie, audiovizuálne, či iné záznamy, ktoré Vás môžu zaznamenať. V prípade, ak si neželáte byť zaznamenaný, prosím nezúčastňujte sa spoločných fotení, ak je to možné vyhnite sa priestoru, kde sa vyhotovujú fotografie, audiovizuálny, či iný záznam a označte sa nálepkou „NO PHOTO“, ktorú nájdete v autobuse, alebo na Kolibe Gréta, aby sa predišlo  zaznamenávaniu Vašej osoby, alebo ďalšiemu spracúvaniu Vašich osobných údajov na fotografiách, audiovizuálnych, či iných záznamoch. Doplňujúce informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.visitliptov.sk/gdpr/

Aktivita je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Plánovač Liptov