Toto podujatie sa už skončilo

CYRILOMETODIÁDA

Umelecké vystúpenie k sviatku Cyrila a Metoda a 180. výročia narodenia Jána Levoslava Bellu.

Účinkujú:
Ida Rapaičová – umelecké slovo
Danubius Octet Singers – spev, mužské spevácke okteto
Daniel Simandl – dirigent

Vstupné: Bezplatné

Plánovač Liptov