Domov Kalendár podujatí Šport CENA VEĽKEJ CHOCHULE
Toto podujatie sa už skončilo

CENA VEĽKEJ CHOCHULE

Lyžiarsky oddiel Liptovská Lúžna vás pozýva na otvorené preteky jednotlivcov v zjazdovom lyžovaní Cena Veľkej Chochule v obrovskom slalome.

Pretek je určený širokému spektru neregistrovaných pretekárov od detí predškolského veku až po veteránov.

Propozície:

Prezentácia:
8:30 – 10:30 hod.

Štartovné:
do 6 rokov zdarma
6 – 15 rokov 4€
16 – 18 rokov 5€
dospelí 7€

Kategórie:
Juniori
Žiaci
Muži
Ženy
Veteráni

Program:
8:00 – 10:30 hod.: prezentácia
10:00 hod.: obhliadka trate
11:00 hod.: štart 1. kola
13:00 hod.: štart 2. kola
14:30 hod.: vyhlásenie výsledkov

Pravidlá:
Pretekári budú o pravidlách pretekov informovaní na mieste, zmeny v pravidlách pretekov si vyhradzuje organizátor.

Výstroj:
U detí do 15 rokov povinná prilba.

Štartovné čísla:
Čísla vydané organizátorom sa musia nosiť na viditeľných miestach určených pre tento účel po celú dobu trvania preteku. Čísla nesmú byť poškodené, pri poškodení alebo strate bude účtovný príslušnému pretekárovi poplatok 20€.

Trate:
Organizátor si vyhradzuje právo trate zmeniť podľa aktuálnej snehovej, a poveternostnej situácie. Organizátor zabezpečí trať a meranie časov v jednotlivých kolách.
Pretekár nastúpením na štart prehlasuje, že bol s traťou oboznámený a pozná jej parametre.

Bezpečnosť, zdatnosť, pokyny:
Každý účastník pretekov štartuje na vlastné nebezpečie. Nastúpením na štart pretekov prehlasuje že sa cíti dostatočne fyzicky zdatný pre absolvovanie trasy pretekov a je si vedomý náročnosti a možných rizík trasy pretekov. Taktiež sa zaväzuje dodržiavať pokyny organizátora, zásady bezpečnosti.

Info:
https://www.facebook.com/lyziariluzna/
http://www.lyziariluzna.eu/

Akcia sa uskutoční len v prípade priaznivých snehových podmienok.

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov