Domov Kalendár podujatí Kultúrne podujatie ARCHEOLOGICKÉ BOHATSTVO LIPTOVA
Toto podujatie sa už skončilo

ARCHEOLOGICKÉ BOHATSTVO LIPTOVA

archeo_plagat130. ekopodujatie spojené s prezentáciou knihy Opevnenia na Liptove

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Martina Furmana, PhD., zamestnanca Krajského pamiatkového úradu v Žiline spojenú s prezentáciou novej knihy Opevnenia na Liptove; Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek, ktorú si budú môcť návštevníci zakúpiť priamo počas podujatia. Prostredníctvom tejto publikácie budú predstavené známe i menej známe archeologické výšinné lokality Liptova so stopami po opevnení od praveku až po stredovek. Okrem toho prednášajúci priblíži výsledky nových výskumov, zaujímavé nálezy a prierez históriou archeologických výskumov v tejto oblasti od 19. storočia dodnes.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Kde jesť a piť v blízkosti:

všetky miesta kde jesť a piť

Aktivity a relax v blízkosti:

všetky zážitky a relax

Plánovač Liptov