Toto podujatie sa už skončilo

Adventný koncert

Pozývame Vás na 3. adventný koncert.

NÁDEJ ADVENTU – The Hope Gospel Singers

( koncert, v ktorom zaznejú známe diela nesúce posolstvá Dobrej zvesti – nádeje pre svet)

Vstupné: Bezplatné

Plánovač Liptov