Domov Zverejňovanie Zmluvy 2018

Zmluvy 2018

Číslo zmluvy Zmluvná strana Typ zmluvy Predmet zmluvy
2018-01-1 L-MEDIA s.r.o. zmluva o vzájomnej spolupráci Vysielanie v rádiu Liptov PDF
2018-01-2 Žilinský turistický kraj, KOCR Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Podpora na zvýšenie atraktívnosti webových portálov PDF
2018-01-2-D1 Žilinský turistický kraj, KOCR Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Podpora na zvýšenie atraktívnosti webových portálov PDF
2018-01-3 Žilinský turistický kraj, KOCR Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Podpora prezentácie regiónu Liptov PDF
2018-01-3-D1 Žilinský turistický kraj, KOCR Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Podpora prezentácie regiónu Liptov PDF
2018-01-4 Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu Zmluva o poskytnutí služieb Poskytovanie marketingových a servisných služieb PDF
2018-01-5 Múzeum Janka Kráľa Zmluva o dielo Mikuláš vás baví PDF
2018-01-6 Region Tatry Travel, s.r.o. Rámcová mandátna zmluva Rámcová úprava podmienok vykonávia dohodnutých činností PDF
2018-02-1 Slovenská asociácia freeridových lyžiarov o.z. zmluva o spolupráci Jasná Adrenalín PDF
2018-02-2 PROENERGY, s.r.o. Zmluva o servise a výkone služieb Ochrana osobných údajov PDF
2018-02-3 FUNsport, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení programu Dračie noci na Chopku PDF
2018-03-1 Mgr. Igor Littva Zmluva o vykonaní služieb Putovná výstava Vlkolínec PDF
2018-03-2 Dom kultúry Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Podpora TOP podujatí na Liptove PDF
2018-03-3 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Podpora podujatí PDF
2018-03-4 Beňo & partners advokátska kancelária, s.r.o. Zmluva o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora Partner verejného sektora PDF
2018-03-5 Peter Kadlic Zmluva o verejnom vykonaní hudobného diela Liptov Ride PDF
2018-03-6 Roman Látka Zmluva o verejnom vykonaní hudobného diela Liptov Ride PDF
2018-03-7 František Kosír Zmluva o verejnom vykonaní hudobného diela Liptov Ride PDF
2018-03-8 Michal Štofej Zmluva o verejnom vykonaní hudobného diela Liptov Ride PDF
2018-03-9 Róbert Szegény Zmluva o verejnom vykonaní hudobného diela Liptov Ride PDF
2018-03-10 Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Činnosť turistického IC – informačný servis PDF
2018-03-11 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Infraštruktúra cestovného ruchu PDF
2018-03-12 Mesto Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Tvorba a podpora Top podujatí na Liptove PDF
2018-03-13 Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Činnosť turistického IC – edičná činnosť PDF
2018-03-14 Go4Promo, s.r.o. Rámcová zmluva o vzájomnej spoluprácie pri organizovaní podujatia Za siemimi horami Za siedmimi horami PDF
2018-03-15 Go4Promo, s.r.o. Zmluva o vzájomnej spolupráci pri organizovaní podujatia „Za siemmimi horami“ Za siedmimi horami PDF
2018-04-1 Dušan Vavrek zmluva o spolupráci Online kampaň na podporu kúpeľníctva PDF
2018-04-2 Audience Network Sp. z o.o. Framework agreement Internetová kampaň PDF
2018-04-3 FUNsport, s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Detská hra Liptoviedky PDF
ZM 2017174 Rozhlas a televízia Slovenska licenčná zmluva Za 7 horami / trpaslíci PDF
2018-05-1 Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci Nájomná zmluva prenájom pozemkov pod cykloprístreškom PDF
2018-05-2 Obec Bešeňová Nájomná zmluva pozemok pod altánkom PDF
2018-05-3 Andrej Pachinger Zmluva o verejnom vystúpeni Za 7 horami / divadlo PDF
2018-05-4 Klub železničných modelárov Vrútky Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb Korýtko – vlakom a bicyklom PDF
2018-05-5 Múzeum Janka Kráľa Zmluva o poskytnutí fin. príspevku fin. príspevok na podujatia PDF
2018-05-6 Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Zmluva o spolupráci Korýtko – vlakom a bicyklom PDF
2018-05-7 LIPTOV ACTIVE s.r.o. Zmluva o poskytovaní služieb Organizačné zabezpečenie – Korýtkofest PDF
2018-05-8 Audience Network Sp. z o.o. Framework agreement Behaviorálne dáta PDF
2018-05-9 TATRY EVENT s.r.o. Zmluva o spolupráci pri zabezpečení programu Svätojánske slávnosti PDF
2018-05-10 SCK Liptov Zmluva o poskytnutí služieb Korýtko – vlakom a bicyklom PDF
2018-05-11 Štúdio HARMONY, s.r.o. Zmluva o dielo Tlač propagačných materiálov PDF
2018-05-12 JUDr. PaedDr. Róbert Monsberger Kozák, advokát Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov Ochrana fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov PDF
2018-05-13 Tomatoes.sk, s.r.o. Zmluva o spolupráci Online kampaň PDF
2018-05-14 Euro Dotácie, a.s. Zmluva o sprostredkovaní spracovania osobných údajov Spracovávanie osobných údajov PDF
2018-05-15 NetSuccess, s.r.o. Zmluva o spolupráci Redizajn webovej stránky visitliptov.sk PDF
2018-06-1 Generali Poisťovňa, a.s. Poistná zmluva skupinového cestovného poistenia Poistenie do hôr PDF
2018-06-2 Ticketportal SK, s.r.o. Zmluva o spolupráci pri predaji vstupeniek Predaj vstupeniek na Liptovfest 2018 PDF
2018-06-3 SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva Svätojásnke slávnosti PDF
2018-06-4 KING LIGHT & SOUND s.r.o. Rámcová dohoda Technické zabezpečenie podujatí PDF
2018-06-4-D1 KING LIGHT & SOUND s.r.o. Rámcová dohoda Technické zabezpečenie podujatí PDF
2018-06-5 Jozef Tkáč Zmluva o verejnom vystúpeni Za 7 horami – plieskanie bičom PDF
2018-06-6 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR Dotačný príspevok BV PDF
2018-06-7 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o zabezpečení televízneho vysielania Letná kampaň v TV JOJ PDF
2018-06-8 Mgr. Art. Lukáš Tandara Zmluva o verejnom vystúpeni Za 7 horami PDF
2018-06-9 Egomotion s.r.o. Zmluva o spolupráci Cyklopotulky – Region Liptov PDF
2018-06-10 SLOVENSKÝ CYKLOKLUB, občianske združenie Zmluva o dielo Značenie cyklotrás PDF
2018-06-11 Jozef Tkáč Zmluva o verejnom vystúpeni Za 7 horami – vystúpenie harmonikára PDF
2018-06-12 Radoslav Jonovčík Zmluva o zabezpečení Zabezpečenie kajakárskeho trenažéra PDF
2018-06-13 Ing. Vladimír Vyskočáni – VISVLAMIT Zmluva o spolupráci Zabezpečenie cyklovýletov PDF
2018-06-14 Občianske združenie SLNKOTVOR Zmluva o vykonaní služieb Zážitkové exkurzie k včelím úľom PDF
2018-06-15 Alena Štulrajterová zmluva o vykonaní vystúpenia Liptovfest 2018/ zabezpečenie tanečného vystúpenia PDF
2018-06-16 Jana Bachtíková zmluva o vykonaní vystúpenia Liptovfest 2018/ zabezpečenie tanečného vystúpenia PDF
2018-06-17 HEFAISTOS, s.r.o. a Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu Zmluva o vzájomnej spolupráci pri podujatí Liptovfest 2018 Spolupráca pri organizačnom zabezpečení podujatia PDF
2018-06-18 Komunitná nadácia Liptov Zmluva o prenájme plochy na reklamné účely umiestnenie reklamy PDF
2018-07-1 Adriana Zichová Zmluva o verejnom vystúpeni Mikulášske leto PDF
2018-07-2 Bc. Rastislav Platko Zmluva o verejnom vystúpeni Mikulášske leto PDF
2018-07-3 Obec Lúčky Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Prevádzka informačného centra PDF
2018-07-4 CZECHOMOR AGENCY s.r.o. Zmluva o zaistení hudobnej produkcie Vystúpenie kapely Čechomor PDF
2018-07-5 SOUND ONE s.r.o. Rámcová dohoda Technické zabezpečenie podujatí PDF
2018-07-6 STAGE ONE s.r.o. Rámcová dohoda Technické zabezpečenie podujatí PDF
2018-07-7 Marián Greksa Zmluva o verejnom vystúpeni Mega leto / Modus Memory PDF
2018-07-8 Martin Androvič Zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – hudobné vystúpenie PDF
2018-07-9 Tomáš Dado zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – hudobné vystúpenie PDF
2018-07-10 Majerčík Jano zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – hudobné vystúpenie PDF
2018-07-11 Gabriel Martiniak zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – hudobné vystúpenie PDF
2018-07-12 Igor Ivanko zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – hudobné vystúpenie PDF
2018-07-13 Lukáš Brtáň zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – hudobné vystúpenie PDF
2018-07-14 René Lacko zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – hudobné vystúpenie PDF
2018-07-15 Ján Mikuš zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto -klaunovanie PDF
2018-07-16 SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva Liptovfest 2018 PDF
2018-07-17 Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. Zmluva o poskytnutí fin. príspevku Činnosť IC vo Vlkolinci PDF
2018-07-18 Matúš Jakabčic SK-CZ Big Band Zmluva o dielo – zmluva o vytvorení umeleckého výkonu a licenčná zmluva na použitie umeleckého výkonu Mikulášske leto – Mikulášsky jazzový festival 2018 PDF
2018-07-19 Tibor Feledi Zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – Mikulášsky jazzový festival 2019 PDF
2018-07-20 Róbert Černý Zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – Hudobná streda pri fontáne PDF
2018-07-21 Urbár pozemkové spoločenstvo Liptovský Ján Nájomná zmluva Nájom pozemkov v Liptovskom Jáne PDF
2018-07-22 VIP media, s.r.o. Zmluva o zabezpečení podujatia SENZI TV SHOW PDF
2018-07-23 Urbár Vrbica, Pozemkové spoločenstvo a Pozemkové spoločenstvo Ploštín Nájomná zmluva Nájom pozemkov pod náučným chodníkov – Chodník pre peších Biela púť PDF
2018-08-1 Mgr. BcA. Pavol Seriš, PhD. zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto  – vystúpenie monodrámy „Pri kase“ PDF
2018-08-2 Občianske združenie GORALOV ŽIJÚCICH NA SPIŠI Zmluva o podaní umeleckého výkonu Švábkafest – vystúpenie skupini Kollárovci PDF
2018-08-3 Tibor Feledi zmluva o vykonaní vystúpenia Mikulášske leto – Jazzovanie pri fontáne PDF
2018-09-1 Jozef Rychnavský Zmluva o dielo  Cyklodeň v Lipt. Hrádku – rozhodca PDF
2018-09-2 Daniel Mahdal Zmluva o dielo  Cyklodeň v Lipt. Hrádku – rozhodca PDF
2018-09-3 SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva Švábkafest – licencia PDF
2018-09-4 Žilinský turistický kraj, KOCR Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Popdpora prezentácie Liptova v krajinách Beneluxu PDF
2018-09-5 KonsulTra BVBA Zmluva o poskytnutí služieb Kampaň v krajinách Beneluxu PDF
2018-09-6 Obec Bešeňová Nájomná zmluva Nájom pozemkov pod altánkom PDF
2018-10-1 Ministerstvo dopravy a výstavby SR Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby SR Príspevok na KV PDF
2018-10-2 Elena Strnisková Zmluva o dielo . sprievodcovská činnosť PDF
2018-11-1 PLAYSYSTEM, s.r.o. Zmluva o dielo vybavenie detského ihriska PDF
2018-11-2 Adriana Zichová Zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Vystúpenie skupiny SPECTRUM PDF
2018-11-3 EUROCOM Investment, s.r.o. Zmluva o spolupráci vzájomná spolupráca PDF
2018-11-4 Jaroslav Maga Zmluva o dielo sprievodcovská činnosť PDF
2018-11-5 Slovenská produkčná, a.s. Zmluva o zabezpečení televízneho vysielania Zimná kampaň v TV JOJ PDF
2018-11-6 Martina Dubovská Zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia čestný hosť na Otvorení zimnej turistickej sezóny PDF
2018-11-7 Jaroslav Bodnárik Zmluva o verejnom vykonaní vystúpenia Horehronskí chlopi PDF
2018-11-8 Tatry mountain resorts, a.s. Zmluva o spoluprácie vzájomná spolupráca PDF
2018-11-9 Pavel Vozárik STOLVO stolárska výoba Zmluva o dielo Výroba a osadenie altánku s mobiliárom PDF
2018-12-1 Letisko Poprad – Tatry, a.s. Zmluva o prenájme plochy na umiestnenie reklamy a propagácii v projekte airBaltic Prenájom reklamných plôch PDF
2018-12-2 TVN Media Sp. z o.o. Zmluva na vysielanie Reklama v televízii TVN PDF
2018-12-3 SKYUP AIRLINES LLC Zmluva o spolupráci preprava zákazníkov z Ukrajiny PDF
2018-12-4 ARRIVA Liorbus, a.s. Zmluva o spolupráci pri poskytovaní prepravných služieb Preprava na trase: Červená linka PDF
2018-12-5 TOMIRTECH, s.r.o. Zmluva o nájme reklamného panelu č. 1/D1 Prenájom reklamného panelu PDF
2018-12-6 Cardberg, s.r.o. Zmluva o zabezpečení a poskytovaní servisných služieb servisné služby CRS PDF
2018-12-7 Choco3 web s.r.o. Zmluva o dodávaní služieb využívanie Virtuálneho priestoru na Serveri a Databázového systému PDF

Plánovač Liptov