Domov Kalendár podujatí Beh Dolinkami
Toto podujatie sa už skončilo

Beh Dolinkami

Pozývame všetkých nadšencov behu!

Štart / Cieľ:

 • Camp Sojka – Vyšné Malatíny, 032 15

Dĺžka trate:

 • Hlavný beh: 8500 m
 • Detské behy: 200 m, 2000m

Povrch trate:

 • Kombinácia povrchov: asfalt, lesná cesta, tráva

Štart:

 • Detské behy: 10:00 hod
 • Hlavný beh: 11:00 hod

Kategórie:

 • Juniori: nar. 2003 a mladší
 • Juniorky: nar. 2003 a mladšie
 • Muži: bez kategórie veku
 • Ženy: bez kategórie veku

Registrácia

Ukončenie online registrácie 14.5.2022 o 22:00. Online registrácia
je platná až po uhradení štartovného na účet uvedený nižšie najneskôr do 14.5.2022.
Maximálny počet bežcov je 250.

Ak sa počas online registrácie nenaplní maximálny počet štartujúcich, zvyšný počet sa
môže prihlásiť ráno v deň pretekov – t.j. od 8:00 hod. vo Vyšných Malatínach. Naďalej platí,
že počet štartujúcich je limitovaný a teda online registrácia aj registrácia na mieste nesmie
presiahnuť 250 pretekárov.

Štartovné
 • Výška štartovného online je 15 eur pre hlavnú kategóriu.
 • Výška štartovného na mieste bude 20 eur.
 • Výška detského štartovného je 5 eur.


V cene štartovného je zahrnuté občerstvenie, teplé jedlo v cieli a darčekový predmet.
Číslo účtu Tri Malatíny o.z.: SK 13 8330 0000 0029 0210 5126

Prezentácia

Pred štartom je potrebné dostaviť sa na prezentáciu a prebrať štartovací balíček a to v deň pretekov dňa 21.5.2022 od 8:00 – 9:45 v Malatínach na štarte pri Camp Sojka. Pri prezentácii pretekár dostane štartové číslo, ktoré je povinný mať počas celého preteku
riadne pripevnené na hrudi . V prípade neúčasti pretekára na pretekoch sa štartovné nevracia.


Pretekári mladší ako 15 rokov sa môžu zúčastniť hlavného preteku za predpokladu, že prezentáciu a prebratie štartovného čísla vykoná jeho zákonný zástupca. Ten preberá za juniora/juniorku plnú zodpovednosť! Zástupca musí juniora/juniorku sprevádzať počas celého trvania pretekov.

Štartovné podmienky:

Časť trate vedie po obecnej ceste, beží sa bez vylúčenia dopravy. Podujatie sa uskutoční za každého počasia. Pretekári štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Pretekári sú povinní riadiť sa pokynmi organizátorov. Organizátor si vyhradzuje právo
zmeny trate a programu. Skracovanie alebo vybočovanie z trasy bude mať za následok diskvalifikáciu.

Organizátor odporúča každému pretekárovi mať so sebou aspoň 0,5 l tekutín a obuv, ktorá je vhodná na beh po nespevnenej trati.


Trasa:

Kde sa ubytovať v blízkosti:

Plánovač Liptov