Tisícka a dosť

2. 9. 2020
Domov Tisícka a dosť

(Liptovský Mikuláš, 2. 9. 2020) – Vláda SR a konzílium odborníkov od 1. 9. 2020 výrazne obmedzili prevádzku všetkých akvaparkov a kúpalísk. Na tom by nebolo nič zvláštne, s ohľadom na bezpečnosť a prevenciu v súvislosti s pandémiou, keby nariadenie neobmedzilo prevádzky rekreačného kúpeľníctva na 1000 osôb. Pri prijímaní opatrení konzílium odborníkov vôbec nezohľadnilo veľkosť areálov vodných prevádzok a epidemiologickú situáciu v danej lokalite. Toto opatrenie nebolo avizované v dostatočnom predstihu a zamestnávatelia na Liptove tak nedostali najmenšiu šancu sa na uvedené zmeny pripraviť. Obmedzenie prevádzok v tejto podobe môže byť pre prevádzkovateľov akvaparkov, ale aj pre ubytovateľov a ďalších malých podnikateľov v okolitých mestách a obciach likvidačné.

Liptov patrí celoročné k silným turistickým destináciám. Pandémia koronavírusu urobila obrovské škrty v závere tohtoročnej zimnej sezóny, výpadok kongresovej a MICE klientely bol absolútny. Taktiež bol výrazný pokles zahraničnej klientely.  Uvoľnenia opatrení pred letom pomohli letnú sezónu aspoň z časti zachrániť, aj keď čísla nebudú ani z ďaleka také optimistické ako v minulých rokoch. Nástup mimosezóny však poznačili ďalšie obmedzenia. Dva tunajšie akvaparky patria k najdôležitejším zariadeniam, ktoré celoročne budujú cestovný ruch na Liptove. Zároveň patria medzi najvýznamnejších zamestnávateľov či už priamo alebo v pridružených službách. „Obmedzenie kapacity akvaparkov na tisíc osôb vnímame ako značný problém. V roku 2003 sa otvoril prvý akvapark na Slovensku, bola to Tatralandia v Liptovskom Mikuláši. Od tohto roku sa nám podarilo vyrovnať sezónne výkyvy v návštevnosti a počet prenocovaní sa na Liptove zdvojnásobil. Obidva naše akvaparky boli a sú hybným motorom cestovného ruchu. Majú celoročnú prevádzku a na tieto zariadenia sú napojené aj ubytovacie kapacity a zariadenia v okolí, gastro prevádzky, malí či väčší podnikatelia, pre ktorých môže byť výpadok tržieb obrovský problém. Zďaleka tu nejde len o jednu či dve prevádzky, ale o celý región, ktorý žije z turizmu a jeho obyvatelia tak môžu prísť o zdroj príjmu. Tatralandia a Bešeňová majú veľké areáli a pri dodržaní hygienických obmedzení vedia obslúžiť oveľa viac hostí ako majú nateraz umožnené a teda udržať tržby aj zamestnanosť,“ povedala riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu REGION LIPTOV Darina Bartková.

Podľa údajov zo Štatistického úradu SR za rok 2019 počet prenocovaní na Liptove prekročil hranicu dvoch miliónov, nárast oproti roku 2018 bol takmer 16,5%. Návštevnosť medziročne narástla u zahraničných hostí o 8,6%, ale pri domácich o viac ako 21%, čo bolo viac ako celoslovenský priemer. Čísla za rok 2020 budú iné, budú s ohľadom na pandémiu nižšie, ale keď budú vytvorené lepšie podmienky pre podnikanie a udržanie zamestnanosti, tak prepady nemusia byť hrozivé.

„Veľmi nám záleží na bezpečnosti klientov, preto dôsledne uplatňujeme všetky preventívne nariadenia. Uvedomujeme si, že zvýšený výskyt ochorení COVID-19 by poškodil naše zariadenia aj cestovný ruch v regióne Liptova a preto nič nezľahčujeme a budeme naďalej zodpovední a obozretní, ale zjednotený limit na 1 000 návštevníkov vôbec nezohľadňuje veľkosť nášho areálu a výrazne znevýhodňuje veľké akvaparky, ktoré majú vysoké prevádzkové náklady a v dôsledku opatrení budú mať obmedzené tržby. Apelujeme na konzílium odborníkov, aby prehodnotilo fixnú kapacitu 1 000 osôb platnú od 1. septembra pre všetky akvaparky a kúpaliská a zaviedlo obmedzenie návštevnosti na pôvodne avizovaných 50 % ich kapacity. Takéto obmedzenie kapacity by sme vnímali ako systémovejšie a vhodnejšie,“ zdôraznil riaditeľ vodného parku Bešeňová a 1.viceprezident SAAKP Peter Kolenčík. Prevádzkovatelia vodných parkov združení v Slovenskej asociácii akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) sa snažia vychádzať v ústrety vláde, členom krízového štábu a regionálnym úradom verejného zdravotníctva. Sami  pri prvej vlne navrhli viac ako stovku opatrení pre bezpečnú prevádzku akvaparkov a kúpalísk. Netreba opomínať fakt, že v súvislosti s opätovným zavedením kapacitných obmedzení, nebol doteraz nijako odkomunikovaný návrh kompenzácií straty príjmov, zo strany kompetentných.

Nové opatrenie okrem rozlohy areálov, nerieši selektívne ani epidemiologickú situáciu v lokalite, taktiež nebolo avizované v dostatočnom predstihu a zamestnávatelia na Liptove nedostali najmenšiu šancu sa na uvedené zmeny pripraviť. Pôvodne avizovaný limit počítal s obmedzením návštevnosti na 50 % kapacity akvaparkov a bral logicky do úvahy rozlohu jednotlivých areálov ako aj ich schválenú kapacitu, na čo boli akvaparky medzičasom pripravené. Okrem akvaparkov Tatralandia a Bešeňová nariadenie platí aj pre iné subjekty rekreačného kúpeľníctva v regióne, kde však obmedzujúci limit vzhľadom na rozlohu a sezónnosť nezohráva väčšiu úlohu.

Liptáci sa obávajú, že výpadok návštevnosti akvaparkov, cielené obmedzenia kapacity, môžu spôsobiť prehĺbenie krízy v turizme, najmä s ohľadom na príchod jesene, teda mimosezóny, kedy je cestovný ruch ešte citlivejší na záujem zo strany klientov. Aj preto Liptáci poslali v tejto veci otvorený list na jednotlivé ministerstvá aj premiéra SR.

Opíšte nám svoj zážitok

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto stránka je chránená testom reCAPTCHA a spoločnosťou Google.
Ochrana súkromiaZmluvné podmienky

Nezabudnite si prečítať aj ďalšie články

všetky články

Viac informácií o Liptov region karte aj v našich Liptov News

Plánovač Liptov