Ústie Jaloveckej doliny – Baníkov – Žiarska dolina

Domov Ústie Jaloveckej doliny – Baníkov – Žiarska dolina

Turistická trasa : Ústie Jaloveckej doliny – Baníkov – Žiarska dolina

Oblasť: Západné Tatry
Cieľ trasy : Baníkov (2 178 m n. m.)
Náročnosť: veľmi náročná túra
Trvanie: 6 3/4 h
Východisko: Ústie Jaloveckej doliny
Prevýšenie: 1 378 m

Trasa: Časový rozvrh: Ústie Jaloveckej doliny – ústie Bobroveckej doliny 1 1⁄4 h – ústie Hlbokej doliny 1⁄2 h – Baníkovské sedlo 2 h – Baníkov 1⁄4 h – Jalovecké sedlo 3⁄4 h – Žiarska chata 1 h – ústie Žiarskej doliny 1 h Spolu: 6 3⁄4 h

Od 1. novembra do 15. júna je chodník uzavretý.

Do ústia Jaloveckej doliny (800 m) prídeme z Jalovca po žltej značke (8617) alebo z parkoviska Bobrovecká vápenica popri horskom hoteli Mních, kde sa na žltú značku napojíme. Môžeme začať od rázcestia na Tokarinách stále po žltej značke, ktorá na krátkom úseku vedie spolu s červenou magistrálou (0860). Pri smerovníku v ústí doliny žltá značka odbočuje doľava a vedie po ľavej strane Jaloveckého potoka do Jaloveckej doliny. Prejdeme cez bočný prítok Jaloveckého potoka a pokračujeme po lesnej ceste. Neskôr vystúpime po chodníku z dna doliny na jej ľavý svah. Pokračujeme traverzom a opäť sa vrátime k potoku. Prejdeme cez niekoľko drevených mostíkov miernym stúpaním až k odpočívadlu pred dlhou drevenou lávkou a ocitneme sa v ústí Bobroveckej doliny (1 005 m) a doliny Parichvost.

Za lávkou prejdeme na modro (2710) a zeleno (5611) značkovaný chodník do doliny Parichvost. Cez drevené mostíky sa dostaneme na ľavú stranu doliny a po upravenom chodníku vystúpime cez les (asi 1 hod.) na odbočku zelenej značky v ústí Hlbokej doliny (1 130 m). Pokračujeme po modrej značke, prejdeme cez mostík na ľavú stranu údolia a vystúpime strmšie lesom do pásma kosodreviny. Opäť sa vrátime k potoku a prejdeme na jeho druhú stranu. Vyjdeme hore strmým serpentínovým chodníkom medzi kosodrevinu a skalné rebrá a pokračujeme dlhším traverzom cez vejár skalnatých žľabov a trávnatý svah doľava do Baníkovského sedla (2 040 m). Tu odbočíme doprava a po červeno značkovanej hrebeňovej ceste (0862) sa strmým, miestami exponovaným hrebeňom dostaneme pod vrcholové rebro. Po ňom sa vydáme na najvyšší bod trasy – Baníkov (2 178 m).

Z jeho vrcholu sa môžeme kochať nádherným kruhovým výhľadom na oravské, liptovské a tatranské dominanty. Po krátkom odpočinku sa z vrcholu Baníkova vydáme po zelenej značke (5610), ktorá vedie južným rebrom do plytkého sedla. Z neho vystúpime exponovaným skalným hrebeňom na druhý najvyšší bod trasy – vrch Príslop (2 142 m). Pokračujeme južným smerom skalnatým, neskôr rozširujúcim sa trávnatým svahom do širokého Jaloveckého sedla (1 858 m). Zo sedla nás značkárske koly privedú na východný svah k prvým ostrovom kosodreviny. Serpentínami chodníka zostúpime do žľabu a zákrutami klesneme po jeho ľavej strane. Potom pretraverzujeme doľava do žľabu popod Šarafiový vodopád. Cez potok na jeho ľavej strane zídeme na upravený chodník. Po ňom sa dostaneme k Pietnemu miestu obetí horských nešťastí v Západných Tatrách. Odtiaľ prejdeme popri dome horskej služby k Žiarskej chatef (1 300 m) a pohodlným zostupom dolu Žiarskou dolinou výlet ukončíme pri autobusovej zastávke tesne pod ústím Žiarskej doliny (880 m).

Plánovač Liptov