Горное страхование

дома Планирование отпуска Горное страхование

Liptov je horská destinácia a vždy odporúčame návštevníkom a turistom, aby nezabúdali na poistenie do hôr.

Na území Slovenskej republiky je podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), poškodená osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť HZS náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Na pokrytie rizík spojených s možnými nákladmi vyvolanými zásahom HZS si návštevník hôr uzatvára komerčné poistenie nazvané „cestovné poistenie do hôr“. Poistenie na hory sa vzťahuje na technickú časť zásahu horskej služby, teda predovšetkým na činnosti spojené s pátraním, vyslobodzovaním, transportom zraneného, ale často napríklad aj s prevozom telesných pozostatkov osoby, ktorá zahynula v horách.

Poistenie s Liptov Region Card ZADARMO

Držitelia Liptov Region Card s dobitým pobytovým balíkom majú poistenie pátrania a záchrany v horách Slovenskej republiky kryje náklady na prípadný zásah horskej služby ZADARMO.


Výluky z poistenia do hôr


Všetky trasy nájdete aj v našej aplikácii