Poistenie do hôr

Domov Plánovanie dovolenky Poistenie do hôr

Liptov je horská destinácia a vždy odporúčame návštevníkom a turistom, aby nezabúdali na poistenie do hôr.

Ako postupovať

Ak sa ocitnete v tiesňovej situácii, ktorá ohrozuje život alebo zdravie, je potrebné

  1. Urýchlene kontaktovať nonstop tiesňovú linku Horskej záchrannej služby 18300.

  2. Horská záchranná služba zorganizuje a vykoná záchrannú činnosť

  3. Nahláste, že máte poistenie prostredníctvom Liptov Region Card a skontaktuje sa s poisťovňou Generali Poisťovňa, a. s

  4. Kvôli číslu poistnej zmluvy nás kontaktujte na info@visitliptov.sk.

Na území Slovenskej republiky je podľa platného ustanovenia Zákona o Horskej záchrannej službe (HZS), poškodená osoba nachádzajúca sa v horskej oblasti povinná uhradiť HZS náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa jej týkajú (uvedená povinnosť sa nevzťahuje na fyzické osoby, ktoré nie sú plnoleté – deti a fyzické osoby, ktoré nemajú spôsobilosť na právne úkony).

Na pokrytie rizík spojených s možnými nákladmi vyvolanými zásahom HZS si návštevník hôr uzatvára komerčné poistenie nazvané „cestovné poistenie do hôr“. Poistenie na hory sa vzťahuje na technickú časť zásahu horskej služby, teda predovšetkým na činnosti spojené s pátraním, vyslobodzovaním, transportom zraneného, ale často napríklad aj s prevozom telesných pozostatkov osoby, ktorá zahynula v horách.


Tvoj vreckový záchranár

S aplikáciou Horská záchranná služba si v prípade núdze privoláš pomoc jedným tlačidlom, zdieľaš svoju polohu so záchranármi a máš prehľad o počasí, výstrahách a dôležitých miestach.

Čo aplikácia dokáže?
  • Privolať pomoc
  • Varovania a výstrahy
  • Kniha vychádzok a túr
  • Miesta záujmu
  • Fungovanie v zahraničí

Poistenie s Liptov Region Card ZADARMO

Držitelia Liptov Region Card s dobitým pobytovým balíkom majú poistenie pátrania a záchrany v horách Slovenskej republiky kryje náklady na prípadný zásah horskej služby ZADARMO.


Výluky z poistenia do hôrVšetky trasy nájdete aj v našej aplikácii

Plánovač Liptov