Domov Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Ochrana osobným údajov GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je REGION LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš, IČO: 42 219 906, +421 55 65 401, info@visitliptov.sk

Dokumenty na zverejnenie:

1. IDO §19 a 20 IS personalsitika a mzdy-uchádzači o zamestnanie

2. IDO §19 a 20 IS účtovné doklady (fakturácia)

3. IDO §19 a 20 IS správa registratúry

4. IDO §19 a 20 IS vernostný program

5. IDO §19 a 20 IS propagácia

6. IDO §19 a 20 IS centrálny register ubytovaných

7. IDO §19 a 20 IS evidencia obchodných partnerov

8. IDO §19 a 20 IS evidencia členov predstavenstva

9. IDO §19 a 20 IS zverejňovanie zmlúv

10. IDO §19 a 20 IS žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

11. IDO §19 a 20 IS súťaž

12. IDO §19 a 20 IS verejné obstarávanie

GDPR Kontaktná osoba

Mgr. Stanislava Rysulová

tel: +421 948 099 212
e-mail: dpo4@proenergy.sk

Plánovač Liptov