LIPTOV REGION CARD

FAQ

FAQ

Čo je Liptov Region Card?

Regionálna zľavová karta Liptov Region Card (ďalej len LRC) je karta s čiarovým kódom a unikátnym číslom, ktorá umožňuje jej majiteľovi čerpať zľavy na produkty a atraktivity regiónu. Kartu LRC vydáva a distribuuje cez zmluvné predajné miesta OOCR REGION LIPTOV spolu so združením cestovného ruchu Klaster LIPTOV alebo si ju môžete zakúpiť online.

Kto je majiteľ Liptov Region Card?

Majiteľ karty je osoba, ktorej bola vystavená LRC. Karta je neprenosná, vydaná na meno jej majiteľa. Karta sa vydáva aj deťom od 6 rokov. Čerpanie zliav a výhod LRC tretím osobám je zakázané.

Ako získať Liptov Region Card?

Kartu môžete získať v niektorom z partnerských miest ako sú ubytovacie zariadenia, informačné centrá a iné predajné miesta. Miesta, kde získať kartu nájdete v brožúre na strane 110-113 alebo na webe. Liptov Region Card si môžete zakúpiť aj online.

Aká je cena Liptov Region Card?

Ak sa rozhodnete ubytovať minimálne na 1 noc u niektorého z našich partnerských ubytovacích zariadení v regióne Liptov, získate kartu ZADARMO alebo za 3 €. Inak si môžete LRC zakúpiť v informačných centrách a iných predajných miestach, prípadne online za 5 €.

Ako si aktivovať Liptov Region Card?

Plastovú kartu je nutné aktivovať do 24 hodín od momentu vystavenia karty a prijatia SMS od Klastra LIPTOV. Kartu aktivujte SMS odpoveďou v tvare napr. „L2“ (L + príslušné číslo 1-3). Pokiaľ nepotvrdíte SMS do 24 hodín, karta nie je aktívna a nie je možné čerpať zľavy. Odoslaním SMS dávate zároveň súhlas so spracovaním svojich osobných údajov Klastru LIPTOV a OOCR REGION LIPTOV (v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 z. z.).

Ako riešiť problémy pri aktivácii?

Ak vám nepríde SMS alebo máte iný problém, kontaktujte recepciu hotela alebo zavolajte na našu hotline linku +421 915 888 014.

Ako dlho platí Liptov Region Card?

Platnosť LRC je neobmedzená.

Aké zľavy poskytuje Liptov Region Card?

V letnej sezóne 2024 môžete využiť 76 zliav v 7 kategóriách. Zoznam zliav nájdete v brožúre Liptov Region Card, v mobilnej aplikácii Liptov alebo na webe.

Ako si akceptovať zľavu s LRC?

Prevádzky poskytujúce zľavu spoznáte podľa nálepky s nápisom „VYUŽI ZĽAVU.“ V prevádzke je na viditeľnom mieste umiestnený QR kód, ktorý nasnímate do vášho mobilného telefónu a priamo v ňom si akceptujete konkrétnu zľavu, ktoré dané miesto poskytuje. Ak sa na prevádzke QR kód nenachádza, zľavu vám na prevádzke môžu akceptovať aj cez čítacie zariadenie.

Ako postupovať pri strate karty?

Pri strate karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť OOCR REGION LIPTOV alebo Klastru LIPTOV emailom na booking@ visitliptov.sk alebo telefonicky na tel. číslo +421 915 888 014. Zamestnanec OOCR REGION LIPTOV vám na základe vašich údajov zašle číslo Liptov Region Card, ktorú si môžete uložiť do mobilnej aplikácie Liptov. Alebo si zakúpite novú Liptov Region Card v informačnom centre. Nová karta bude priradená k vašim údajom v systéme.

Pri krádeži karty je nevyhnutné čo najrýchlejšie túto udalosť ohlásiť OOCR REGION LIPTOV alebo Klastru LIPTOV emailom na booking@visitliptov.sk alebo telefonicky na tel. číslo +421 915 888 014, ktorý kartu okamžite zablokuje. Nárok na náhradu vám nevzniká. Novú LRC si môžete zakúpiť podľa platného cenníka v informačnom centre alebo online.

Plánovač Liptov