Domov Aktuálne COVID-19 opatrenia a odberové miesta

Aktuálne COVID-19 opatrenia a odberové miesta

Cestovanie do SR

Od 19. júla 2021 nadobudla účinnosť nová Vyhláška 231/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia ku karanténnym povinnostiam osôb po vstupe na územie SR a sprísňujú sa tak podmienky pricestovania zo zahraničia do SR.

Pravidlá platné pre príchod zo všetkých krajín:

Zaočkovaná osoba

Zaočkovaná osoba sa testovať nemusí, musí len preukázať, že je zaočkovaná (potvrdenie o začkovaní – GreenPass, prípadne národný očkovací certifikát s QR kódom; nerozlišuje sa, z akej krajiny ste prišli; nenastupuje do karantény;

Nezaočkovaná osoba

Nezaočkované osoby sú povinné nastúpiť do 14 dňovej karantény, ktorú si môžu skrátiť po negatívnom PCR testom najskôr 5. deň od príchodu (hradia si sami). 5 dňová karanténa je povinná aj vtedy, ak sa osoba na hranici preukáže negatívnym PCR testom.

Deti

Viac informácií nájdete aj na: https://korona.gov.sk/cestovanie-do-sr/


Obmedzenia a opatrenia v regióne Liptov

Od pondelka 16. augusta 2021 je v platnosti nový Covid Automat. Prevádzky majú možnosť rozhodnúť sa, či budú púšťať:

 ⃰Zaočkovaná osoba = osoba najmenej 14 dní po 2. dávke očkovacej látky s dvojdávkovou schémou, osoba najmenej 21 dní po aplikácii 1. dávky látky s jednodávkovou schémou alebo osoba najmenej 14 dní po 1. dávke očkovacej látky, ak bola 1. dávka podaná do 180 dní od prekonania ochorenia, alebo osoba do 12 rokov.

Zároveň je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený pred vstupom vyžadovať od klientov potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu nie staršieho ako 48 hodín, alebo PCR testu nie staršieho ako 72 hodín, alebo sa musí osoba preukázať potvrdením o kompletnom očkovaní proti COVID-19, alebo sa osoba musí preukázať potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 ktoré prekonali za ostatných 180 dní. 

Od 20.9. sa okres Liptovský Mikuláš nachádza v stupni OSTRAŽITOSŤ (oranžová farba) a okres Ružomberok v stupni OSTRAŽITOSŤ (oranžová farba).

Monitoring – zelená farba

Povinnosť nosiť respirátory a rúška

V interiéroch je potrebné nosiť rúško, resp. šál alebo šatku. Povinnosť nosenia rúška je aj na hromadných podujatiach v exteriéri.

Ubytovanie

Nie je obmedzená kapacita izieb. Reštaurácie hotelov sú otvorené podľa opatrení – viď časť reštaurácie. Wellness otvorený podľa opatrení – viď časť Wellness.

Wellness a kúpele

Sú povolené bez obmedzenia pre osoby kompletne zaočkovanéskupinu osôb OTP. Ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky pre všetky osoby bez ohľadu na očkovanie, výsledky testu je obmedzený max. kapacitou 50% alebo počtom do 1000 osôb.

Vodné parky, bazény a plavárne

Prevádzka vodných parkov, bazénov a plavární je v oboch okresoch je povolená bez obmedzení, test nie je potrebný. Rúško je povinné pri vstupe, v šatniach.

Aktuálne opatrenia vo vodnom parku Bešeňová.

Lanové dráhy

Prevádzka lanových dráh a vlekov sú povolené podľa semaforu cestovného ruchu, je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia.

Reštaurácie

Prevádzka reštaurácií je bez obmedzení.

Fitness

 • Vstup do fitness je povolený v plnej kapacite prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám.
 • Ak prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP, je povolené max. 50 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15m2,
 • Ak prevádzkovateľ umožňuje vstup aj iným osobám, je obmedzený max. 25 zákazníkov v prevádzke.

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené za nasledovných podmienok:

 • pokiaľ organizátor sprístupní podujatie pre kompletne zaočkovaných, je bez obmedzení,
 • ak organizátor sprístupní podujatie osobám v režime OTP, je obmedzené – max. 50% kapacity na státie, max. 75 % kapacity na sedenie v interiéri aj exteriéri a pokiaľ nie je určiteľná kapacita, max. do 5 000 osôb v exteriéri, do 2 500 osôb v interiéri,
 • pre všetky osoby je obmedzená kapacita: max. 50 % kapacity na státie, max. 75 % kapacity sedenie v interiéri aj exteriéri, max. do 1 000 osôb v exteriéri a do 500 osôb v interiéri.

Obchody a služby

Otvorené s dodržaním hygienických opatrení.

Múzeá, galérie a výstavné siene

Otvorené s dodržaním hygienických opatrení.

Zoologické záhrady a botanické záhrady

Otvorené bez obmedzení.

Kiná

Sú povolené filmové podujatia s kapacitnými obmedzeniami. Tak isto je s obmedzeniami povolená konzumácia.

Ostražitosť – oranžová farba

Povinnosť nosiť respirátory a rúška

V interiéroch je potrebné nosiť rúško, resp. šál alebo šatku. Povinnosť nosenia rúška je aj na hromadných podujatiach v exteriéri.

Ubytovanie

Nie je obmedzená kapacita izieb. Reštaurácie hotelov otvorené podľa opatrení – viď sekcia reštaurácie. Wellness otvorený podľa opatrení – viď sekcia Wellness.

 • Ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám alebo osobám v režime OTP, môže ubytovávať v plnej kapacite prevádzky.
 • Prevádzkovateľ má zakázané prevádzkovať ubytovacie zariadenie pre neočkované a netestované osoby.

Wellness a kúpele

 • Sú povolené bez obmedzenia pre osoby kompletne zaočkované.
 • Ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky pre skupinu osôb OTP, je obmedzený max. kapacitou 50% alebo počtom do 1 000 osôb.
 • Prevádzkovateľ má zakázané prevádzkovať zariadenie pre neočkované a netestované osoby (základ).

Vodné parky, bazény a plavárne

 • Prevádzka vodných parkov, bazénov a plavární osoby kompletne zaočkované je povolená bez obmedzení.
 • Ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky pre skupinu osôb OTP, je obmedzený max. kapacitou 50%,
 • A ak prevádzkuje zariadenie pre všetky osoby, je obmedzený kapacitou max. 10 osôb (základ).

Aktuálne opatrenia v Tatralandii.

Lanové dráhy

 • Prevádzka lanových dráh a vlekov je povolená pre skupinu kompletne zaočkovaných a OTP bez obmedzení.
 • Prevádzky, ktoré sú otvorené pre všetky skupiny (základ), tj. aj pre neočkovaných a netestovaných, môžu mať k dispozícii len otvorené vleky, bez kabínkových lanoviek.
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia.

Aktuálne opatrenia v stredisku Jasná Nízke Tatry.

Reštaurácie

 • Prevádzka reštaurácií, ktoré sú otvorené pre skupinu osôb kompletne zaočkovaných a OTP je obmedzená – v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, stoly musia byť s rozostupmi 2 metre, v exteriéri bez obmedzení,
 • Reštaurácie, ktoré sú v prevádzke pre všetky osoby (základ) môžu prevádzkovať len terasy s max. počtom 10 osôb, pri otvorení 50% stien.

Fitness

 • Vstup do fitness je povolený v plnej kapacite prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám.
 • Ak prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP, je povolená kapacita max. 20 zákazníkov alebo 1 zákazník na 15 m2.
 • Ak prevádzkovateľ umožňuje vstup aj iným osobám (základ), je obmedzený max. 10 zákazníkov v prevádzke, pričom prevádzkovateľ je povinný viesť zoznam účastníkov.

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené za nasledovných podmienok:

 • pokiaľ organizátor sprístupní podujatie pre kompletne zaočkovaných, je bez obmedzení.
 • Ak organizátor sprístupní podujatie osobám v režime OTP, je obmedzené – max. 25% kapacity v interiéri na sedenie, max. 50% kapacity na státie; pokiaľ nie je určiteľná kapacita, max. do 1 000 osôb v exteriéri, do 500 osôb v interiéri.
 • Podujatia prístupné pre všetky osoby (základ) sú obmedzené kapacitou: max. 25% kapacity v interiéri na sedenie a max. 50% kapacity v exteriéri; max. však do 200 osôb v exteriéri a do 100 osôb v interiéri. Povolená kapacita na státie v exteriéri je 100 a v interiéri 50 osôb. Organizátor je povinný viesť zoznam účastníkov.

Obchody a služby

 • Obchody a služby prístupné pre všetky osoby majú dovolený prístup na prevádzku max. 1 zákazníka na 15 m2 predajnej plochy obchodu.

Múzeá, galérie a výstavné siene

 • Sú otvorené bez obmedzenia, pokiaľ prevádzkovateľ sprístupní múzeum, galériu alebo výstavnú sieň pre skupinu osôb kompletne zaočkovaných a OTP.
 • Ak je prevádzka otvorená pre všetky osoby, môže organizovať len individuálne prehliadky alebo musí obmedziť kapacitu na 1 návštevníka na 15 m2 plochy.

Kiná

Filmové podujatia sú povolené s kapacitnými obmedzeniami v zmysle obmedzení kapacity hromadných podujatí. V prípade konzumácie pokrmov a nápojov je potrebné dodržať podmienky rozostupov 2 metre medzi stolmi a 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti pri stole.

1.stupeň ohrozenia – červená farba

Povinnosť nosiť respirátory a rúška

V interiéroch je povinné nosiť respirátor. V exteriéri a na hromadných podujatiach je povinné nosiť rúško.

Ubytovanie

Nie je obmedzená kapacita izieb. Reštaurácie hotelov otvorené podľa opatrení – viď sekcia reštaurácie. Wellness otvorený podľa opatrení – viď sekcia Wellness.

 • Ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám alebo osobám v režime OTP, môže ubytovávať v plnej kapacite prevádzky.
 • Prevádzkovateľ má zakázané prevádzkovať ubytovacie zariadenie pre neočkované a netestované osoby.

Wellness a kúpele

 • Pre osoby kompletne zaočkované, ktoré sú wellness zákazníkmi zariadení ubytovacích služieb sú povolené bez obmedzenia. Ostatné zariadenia sú obmedzené kapacitou max. 10 osôb na prevádzku.
 • Ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky pre skupinu osôb OTP, je obmedzený max. kapacitou 10 osôb a to len pre zákazníkov wellness, ktoré sú súčasťou ubytovacích služieb.
 • Prevádzkovateľ má zakázané prevádzkovať zariadenie pre neočkované a netestované osoby (základ).

Vodné parky, bazény a plavárne

 • Prevádzka vodných parkov, bazénov a plavární  pre osoby kompletne zaočkované je povolená v rozsahu max. 50% kapacity prevádzky.
 • Ak prevádzkovateľ umožní vstup do prevádzky pre skupinu osôb OTP, je obmedzený max. kapacitou 25%.
 • Je zakázané prevádzkovať zariadenie pre všetky osoby (základ).

Aktuálne opatrenia v Tatralandii a vo Vodnom parku Bešeňová.

Lanové dráhy

 • Prevádzka lanových dráh a vlekov je povolená pre skupinu kompletne zaočkovaných. Sú povolené otvorené vleky, kabínkové lanovky v max. kapacite 50 %. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť vetranie a dezinfekciu po každej jazde.
 • Prevádzkovateľ, ktorý sprístupní prevádzku pre skupinu osôb OTP, môže prevádzkovať otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek).
 • Prevádzky, ktoré sú otvorené pre všetky skupiny (základ), tj. aj pre neočkovaných a netestovaných, môžu mať k dispozícii len otvorené vleky, bez kabínkových lanoviek. Klienti sú povinní nosiť respirátor.
 • Je potrebné dodržiavať hygienické opatrenia.

Aktuálne opatrenia v stredisku Jasná Nízke Tatry.

Reštaurácie

 • Prevádzka reštaurácií, ktoré sú otvorené pre skupinu osôb kompletne zaočkovaných a OTP, je obmedzená – v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, stoly musia byť s rozostupmi 2 metre, v exteriéri bez obmedzení.
 • Reštaurácie, ktoré sú v prevádzke pre všetky osoby (základ) môžu prevádzkovať len okienkový predaj, prípadne rozvoz.

Fitness

 • Vstup do fitness je povolený v kapacite max. 50 osôb v prevádzke alebo v obmedzení 1 osoba /15 m2 prevádzky, pokiaľ prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne plne očkovaným osobám.
 • Ak prevádzkovateľ umožňuje vstup do prevádzky výlučne osobám v režime OTP, je povolená kapacita max. 10 zákazníkov alebo 1 zákazník na 25 m2, pričom prevádzkovateľ je povinný viesť zoznam účastníkov.
 • Je zakázané prevádzkovať zariadenie pre všetky osoby (základ).

Hromadné podujatia

Hromadné podujatia sú povolené za nasledovných podmienok:

 • pokiaľ organizátor sprístupní podujatie pre kompletne zaočkovaných, je bez obmedzení.
 • Ak organizátor sprístupní podujatie osobám v režime OTP, je obmedzené – max. 25% kapacity. Pokiaľ nie je určiteľná kapacita, max. do 150 osôb;
 • Podujatia prístupné pre všetky osoby (základ) sú obmedzené kapacitou: max. 10 osôb

Organizátori sú povinní viesť zoznam účastníkov.

Obchody a služby

 • Obchody a služby prístupné pre všetky osoby majú dovolený prístup na prevádzku max. 1 zákazníka na 15 m2 predajnej plochy obchodu.

Múzeá, galérie a výstavné siene

 • Sú otvorené bez obmedzenia, pokiaľ prevádzkovateľ sprístupní múzeum, galériu alebo výstavnú sieň pre skupinu osôb kompletne zaočkovaných.
 • Ak prevádzkovateľ umožní vstup skupine osôb OTP, môže uskutočňovať hromadné prehliadky pre max. 10 osôb.
 • Ak je prevádzka otvorená pre všetky osoby, môže organizovať len individuálne prehliadky alebo musí obmedziť kapacitu na 1 návštevníka na 15 m2 plochy.

Kiná

Filmové podujatia sú povolené s kapacitnými obmedzeniami:

 • Prevádzka je prístupná bez obmedzení pre skupinu osôb kompletne zaočkovaných,
 • Pre skupinu osôb OTP môže prevádzkovateľ otvoriť prevádzku s obmedzením max. 50% kapacity, do 250 osôb v interiéri.

Organizátori sú povinní viesť zoznam účastníkov.


Testovacie miesta

POZOR! Od 1.7.2021 je testovanie spoplatnené, zaočkované osoby sa testovať nepotrebujú.

Zoznam miest vykonávajúcich testovanie:

Mesto AdresaPrevádzková dobaTest / cenaPoznámka
Liptovský MikulášnavigujTatry Medic Point, s.r.o.
Štúrova 4330/25 (vedľa pohrebníctva Hlavatý)
Pon – So
08:00 – 10:00
PCR test
70 €
AG test
20 €

bez objednávky
je potrebné doniesť doklad o úhrade
číslo účtu
Liptovský MikulášnavigujSchneider laboratória
Jánošíkovo nábrežie 1212/2
(budova polikliniky 2. poschodie)
Pon – Pia
07:00 – 14:00
AG test
20 €
bez objednávky
Liptovský MikulášnavigujVáš lekár
Kamenné pole 4684/7
Pon – Ne
15:00 – 18:00
AG test
14,90 €
PCR test
36,90 €
na objednávku
 výsledok vo forme SMS a emailu, s certifikátom v AJ aj NJ
https://www.rychlotest-covid.sk/covid-testovanie-liptovsky-mikulas/
Liptovský MikulášnavigujLiptovská NsP MUDr. I. Stodolu Palúčanská 25Pon – Ned
07:00 – 15:30
AG test 5 €bez objednávky
Liptovský MikulášnavigujDZS PT, s.r.o.
Štúrova 3520/20
Pon – Pia
15:00 – 19:00
Sob – Ned
9:30 – 12:30
13:00 – 16:00
AG test
15 €
PCR test
60 €
bez objednávky, platba len v hotovosti
RužomberoknavigujÚVN SNP (pri vrátnici)
ul. Považská
Pon – Pia
07:00 – 13:00
So 07:00 – 11:00
PCR test
70 €
cudzinci – na objednávku

Poznámka: Z dôvodu dynamických zmien sa tabuľka na stránke MZ SR pravidelne aktualizuje.

Zdroj: https://www.health.gov.sk/Clanok?Moznosti-komercneho-antigenoveho-testovania

Dátum aktualizácie: 20.09.2021, 8:00


Objednať sa na testovanie, stiahnuť si aplikácie GreenPass, alebo vytlačiť formuláre môžete tu: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (gov.sk)

Plánovač Liptov