Domov Sakrálne pamiatky

Sakrálne pamiatky

Sakrálne pamiatky sú svedectvom vývoja duchovnej kultúry. Predovšetkým sú však výrazom nielen umeleckého vkusu, ale prejavom obetavosti a húževnatosti ľudí počas mnohých storočí, ktorí tieto hodnoty vytvorili a vytvárajú dodnes. Predstavujú neodmysliteľnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva, vzácne ukážky architektúry a umenia. Sú posvätnými miestami, ktorých význam preveril čas. Vydajte sa s nami spoznávať históriu a príbehy  najzaujímavejších sakrálnych pamiatok v Žilinskom kraji.

Plánovač Liptov