Domov 5€

Snahou spoločnosti EXIsport vždy bolo a stále je, ponúkať zákazníkom značkový tovar v čo najvyváženejšom pomere kvality a ceny. Odzrkadľujú to i výrobky privátnej značky AUTHORITY, ktorá už po 3-krát obdržala ocenenie Superbrands.

Plánovač Liptov