Domov Zverejňovanie Zmluvy 2019

Zmluvy 2019

Číslo zmluvy Zmluvná strana Typ zmluvy Predmet zmluvy Stiahnuť
2019-01-1 Žilinský turistický kraj, KOCR ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Podpora prezentácie regiónu Liptov PDF
2019-01-2 NORDIC HOUSE, s.r.o. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Poskytovanie servisných služieb manažment projektu Cykloregión Liptov PDF
2019-01-3 Lucia Barmošová ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Spolupráca na natáčaní Liptov News PDF
2019-01-4 Miriam Považanová ZMLUVA O VYKONANÍ SLUŽBY Sprievodcovské služby – potulky mestom PDF
2019-01-5 L-MEDIA s.r.o. ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI A POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Odvysielanie reportáži v regionálnom rádiu L-radio PDF
2019-01-6 Ing. Zdenka Slivková, štatutárny audítor ZMLUVA O POSKYTOVANÍ AUDÍTORSKÝCH SLUŽIEB Audit účtovníctva za rok 2018 PDF
2019-01-7 MÚZEUM JANKA KRÁĽA ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ PROGRAMU Nechaj sa zlákať PDF
2019-02-1 Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB Poskytovanie marketingových a servisných služieb na rok 2019 PDF
2019-02-2 HELENSON s.r.o. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONU Vystúpenie kapely Heľenine oči PDF
2019-02-3 HRDZA ZMLUVA O ÚČINKOVANÍ Vystúpenie hudobnej skupiny HRDZA PDF
2019-03-1 Tatry mountain resorts, a.s., REGION HOREHRONIE – OOCR ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI REALIZÁCII SPOLOČNÉHO PROJEKTU Spolupráca pri realizácii projektu turistického a lezeckého centra Chopok PDF
2019-03-2 Liptovský cyklistický spolok OZ ZMLUVA O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ STAVEBNÍKA Sidorovo – Single trail PDF
72519 Radio Services a.s. OBCHODNÁ ZMLUVA Vysielanie reklám v rádiu Vlna PDF
72619 Radio Services a.s. OBCHODNÁ ZMLUVA Výroba reklamy k podujatiu Liptovfest PDF
2019-03-3 Andrej Pachinge ZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍ Divadelné vystúpenie: Za 7 horami PDF
2019-03-4 Andrej Medla ZMLUVA O POSKYTNUTÍ MOTOROVéHO VOZIDLA Poskytnutie automobilu PDF
2019-03-5 Dušan Vavrek ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Online kampaň: Podpora CR na Liptove PDF
2019-04-1 GALGAN MUSIC s.r.o. ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VYSTÚPENIA Vystúpenia Mira Jaroša na podujatí PDF
2019-04-2 Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Marketingové aktivity Informačného centra LM PDF
2019-04-3 Informačné centrum mesta Liptovský Mikuláš ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Informačný servis Informačného centra LM PDF
2019-04-4 Mesto Liptovský Mikuláš ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Údržba,parkové úpravy a kosenie verejných plôch PDF
2019-04-5 Mesto Liptovský Mikuláš ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Zabezpečenie a realizácia TOP podujatí: Mosty Gesharim, Adventné koncerty PDF
2019-04-6 Mesto Liptovský Mikuláš ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Propagácia a prezentácia LM, podujatí Stoličné dni, Mikulášske leto, Mikulášsky jarmok a regiónu Liptov PDF
2019-04-7 MÚZEUM JANKA KRÁĽA ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Aktivitity na oživenie a zatraktívnenie mesta PDF
2019-04-8 DOM KULTÚRY ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Technické zabezpčenie tribún PDF
2019-04-9 DOM KULTÚRY ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV Program PDF
2019-04-10 TATRY EVENT s.r.o. ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ PROGRAMU Svätojánske noci a otvorenie letnej turistickej sezóny PDF
2019-04-11 Media RTVS, s.r.o. ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Poskytnutie reklamného priestoru a reklamných služieb prostredníctvom RTVS – Rádio Slovensko PDF
2019-05-1 Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ružomberok ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ PROGRAMU Bicyklom po stopách SNP PDF
2019-05-2 Anna Pokorná ZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍ Svätojánske noci a otvorenie letnej turistickej sezóny PDF
2019-05-3 Adriana Zichová ZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍ Svätojánske noci a otvorenie letnej turistickej sezóny PDF
2019-05-4 Miroslav Jurkovič ZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍ Svätojánske noci a otvorenie letnej turistickej sezóny PDF
2019-05-5 SOZA Hromadná licenčná zmluva Svätojásnke noci a otvorenie letnej turistickej sezóny PDF
2019-05-6 Gabriel Blcháč – ONÔ podujatia & inšô ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ PROGRAMU Geniálny park PDF
2019-05-7 Žilinský turistický kraj, KOCR ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Podpora prezentácie regiónu Liptov PDF
2019-05-8 Player, s.r.o. ZMLUVA O REKLAME Prezentácia loga INTERSPORT a SPORTBY v rámci podujatia S deťmi na kolesách 2019 PDF
2019-05-9 Generali Poisťovňa, a.s. POISTNÁ ZMLUVA SKUPINOVÉHO CESTOVNÉHO POISTENIA POISTNÁ ZMLUVA SKUPINOVÉHO POISTENIA č. 9059801703 PDF
2019-05-11 Štúdio Harmony, s.r.o. ZMLUVA O DIELO Propagačné materiály LM PDF
2019-06-2 VAPO floor s.r.o. ZMLUVA O DIELO Výroba interaktívnych exteriérových hračiek PDF
2019-06-3 Klub železničných modelárov Vrútky ZMLUVA O SPOLUPRÁCI Zabezpečenie prepravy osôb hist. Vláčikom PDF
2019-06-4 SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Hromadná licenčná zmluva Summer battle opening 2019 PDF
2019-06-6 Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Súhrnný návrh poistnej zmluvy PP01 Zmena poistnej zmluv č.511092820 PDF
2019-06-7TrailWORX s.r.o.ZMLUVA O DIELOOprava a výstavba časti singletracku Rozprávkový singletrail SidorovoPDF
2019-06-8MINI SLOVENSKO – ASKPZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PRIPOJENIA NA INTERNETPrevádzkovanie WIFI pointu MINISLOVENSKOPDF
2019-06-9Eva BiarincováZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍDrotárske práce Tradičné slovenské remesloPDF
2019-06-10Terézia Petercová ZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍUkážka maľovania Tradičné slovenské remesloPDF
2019-06-11Eva BiarincováZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍDrotárske práce Tradičné slovenské remesloPDF
2019-06-12Michaela UrbanováZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍVýroba tradičných marionet Tradičné slovenské remesloPDF
2019-06-13Nadežda PoliakováZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍMokré a suché plstenie Tradičné slovenské remesloPDF
2019-06-14Emília ŠimčekováZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍUkážka výroby krojov Tradičné slovenské remesloPDF
2019-06-15HELENSON s.r.o.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONUHeľenine oči 13.7.2019PDF
2019-06-16Vrchárska koruna liptovská OZZMLUVA O SPOLUPRÁCINedeľné cyklovýletyPDF
2019-06-17Horský klub s.r.o.ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVZa 7 horamiPDF
2019-06-18TO DO Liptov OZZMLUVA O SPOLUPRÁCINedeľné cyklovýletyPDF
2019-06-19Ján MajerčíkZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍMikulášske leto, vystúpenie počas hudobnej stredyPDF
2019-06-20Mária ĎurišováZMLUVA O KOMISIONÁLNOM PREDAJIZa 7 horami maňuškyPDF
2019-06-21Echo Advertising s.r.o.ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEBE-kampaň letoPDF
2019-06-22Talizman s.r.o.ZMLUVA O UMELECKOM VYSTÚPENÍLetný festival v Tatralandii, Dominika MirgováPDF
2019-06-23Besler Production s.r.o.ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVZa 7 horami, LiptovfestPDF
2019-06-24Slovenská produkčná, a.s.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ VYSIELANIADestinačná kampaňPDF
2019-06-25MINISTRY rental service, s.r.o.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEBBešeňová fashion opening-tech. ZabezpečeniePDF
2019-06-28KonsulTra BVBAZMLUVA O MARKETINGOVEJ KAMPANI Kampaň leto 2019PDF
2019-07-1Anna JančuškováZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍZa 7 horami ZUMBAPDF
2019-07-2Jozef TkáčZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍZa 7 horami HarmonikaPDF
2019-07-3Jozef TkáčZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍZa 7 horami plieskanie bičomPDF
2019-07-4Go4Promo, s.r.o.ZMLUVA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI Za 7 horami Go4PromoPDF
2019-07-5Nadežda PoliakováZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍMokré a suché plstenie Tradičné slovenské remesloPDF
2019-07-6SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVALiptovfestPDF
2019-07-7ČS.LM, s.r.o.KÚPNA ZMLUVAPHMPDF
2019-07-8SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaStreet Music Night PDF
2019-07-9 Universal Music, s.r.o.ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ UMELECKÉHO VÝKONULiptovfest/Peter Bič PDF
2019-07-10Žilinský turistický kraj, KOCRZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÉHO PRÍSPEVKUPodpora prezentácie regiónu Liptov PDF
2019-07-11SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaleto v pohybe – Letný festival WOOW PDF
2019-07-12OAN – Onlne Advertising Network sp. Z o.o.ZMLUVA O MARKETINGOVEJ KAMPANI marketingová kampaň v PL PDF
2019-07-13HEFAISTOS, s.r.o.zmluva o vzájomnej spolupráci LIPTOVFEST priebeh a organizovanie podujatia Liptovfest PDF
2019-07-14AMI INOX DESIGN, s.r.o.Zmluva o dielo – Chodník pre peších Biela Púť – Lutonského promenádaInštalácia informačných tabúľ s interaktívnymi prvkami PDF
2019-07-15Value Media Zmluva o poskytnutí rozhlasového reklamného priestoru na území Poľska Rozhlasová reklama v PL promo turistickéh ruchu a liptova PDF
2019-07-16Slovenská sporiteľňaZMLUVA O POSKYTNUTÍ PEŇAŽNÉHO DARUZa 7 horami PDF
2019-07-17Terézia Petercová ZMLUVA O VEREJNOM VYSTÚPENÍTradičné slovenské remeslo PDF
2019-07-19FUNsport, s.r.o.ZMLUVA organizačné zabezpečenie letných podujatí na Liptoveorganizačné zabezpečenie letných podujatí na LiptovePDF
2019-08-1Jana Balogová Dis. ArtZmluva o verejnom vystúpení – kapela JARO FILIPMikulášske leto PDF
2019-08-2SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaLetný festival, Leto v pohybe PDF
2019-08-4Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s.ZMLUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÝCH FINANČNÝCH PROSTRIEDKOVZabezpečenie prevádzky IC Vlkolínec dom UNESCO PDF
2019-08-5Ján MikušZmluva o verejnom vystúpeníMikulášske leto 2019 Ján Mikuš PDF
2019-08-6Michal Kovalčík Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 2019-Michal Kovalčík PDF
2019-08-7Ľuboš BrtáňZmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 2019-Luboš BrtáňPDF
2019-08-8CEPER FILM, s.r.o. Rastislav Hatiar Zmluva o video spote Video spot o Liptove PDF
2019-08-9Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republikyZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Marketing a tvorba produktu regiónu Liptov PDF
2019-08-10Marián Petráš Zmluva o verejnom vystúpení Mikulášske leto 2019PDF
2019-08-11Tatry mountain resorts, a.s., Zmluva o prenájme pozemkov KN-C parc. Č. 2921/8Zmluva o prenájme pozemkov KN-C parc. Č. 2921/8PDF
2019-09-01SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaDrevené kráľovstvo 12-14.9.2019 Hotel Strachanovka PDF
2019-09-02SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielamHromadná licenčná zmluvaŠvábkafest 13.9.2019PDF