Domov Episode O skrytých hodnotách jaskýň
Nepoznaný Liptov
Nepoznaný Liptov
O skrytých hodnotách jaskýň
/

Odpovedá: Peter Laučík, jaskyniar, etnológ

Akú odozvu ma jaskyňa v mysli človeka a prečo do nich v súčasnosti ľudia chodia?

Plánovač Liptov