Produkt Liptova pre výrobcov

Domov Produkt Liptova Produkt Liptova – 3. výzva

Výzva je uz uzatvorená a ďalšia bude otvorená v decembri 2024.

Oblastná organizácia cestovného ruchu REGION LIPTOV v spolupráci s Miestnou akčnou skupinou Dolný Liptov a Miestnou akčnou skupinou Horný Liptov vyhlasuje 3. výzvu k predkladaniu žiadostí na udelenie práv na používanie značky Produkt Liptova. Zistite viac o tom, čo vám značka Produkt Liptova môže priniesť:

Značka Produkt Liptova:

  • je určená predovšetkým výrobcom tradičných alebo regionálne vyrobených potravín a predmetov, remeselníkom a pestovateľom plodín;
  • certifikuje kvalitných regionálnych producentov (fyzické a právnické osoby), ktorí spĺňajú Kritéria pre udelenie značky Produkt Liptova;
  • podporuje kvalitné regionálne produkty, ktoré reprezentujú región Liptov, tradície, ľudí, kultúrne a prírodné dedičstvo.

Iba ďalšia nálepka na obale ?

Značka Produkt Liptova nie je iba ďalšou nálepkou na obale vašich produktov. Je to záruka pre spotrebiteľa, že dostane regionálny, tradičný, poctivo a s láskou vyrobený produkt.
Na druhej strane značka je zárukou pre vás, že vás podporíme v nasledovných oblastiach:

Marketingová

podpora

online

Online

Offline

  • letáky v turistických prevádzkach
  • printové média
  • prezentácia v regionálnych pultoch (Informačné centrum, Hýrošova špajza, ubytovacie zariadenia)
  • iné

Podujatia

  • prezentácia na podujatiach v Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Liptovskom Hrádku a v ďalších liptovských obciach a na partnerských podujatiach

Sieťovanie a otváranie možností smerom von a vytváranie nových väzieb medzi sektormi.

Veľa muziky za málo peňazí
je výsledkom dobrého pomeru výšky poplatkov a získanej hodnoty.

Prestíž a výnimočnosť každého nositeľa značky.

Pozrite si aké videá sme tvorili pre výrobcov

Produkty, na ktoré sa značka udeľuje a dokumenty na stiahnutie:

Spôsob podania žiadosti o udelenie Produkt Liptova:

poštou alebo osobne na adresu koordinátora OOCR REGION LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš

žiadosť musí byť podpísaná a musí obsahovať všetky požadované prílohy a potvrdenia

súčasťou žiadosti je aj potvrdenie o zaplatení registračného poplatku

spolu so žiadosťou sa predkladá aj vzorka výrobku

ŽiadateľRegistračný poplatokPoplatok za užívanie značky, spolu na 3 roky
Nový žiadateľ (neplatiteľ DPH)20 €40 €/ rok * 3 roky = 120€
Nový žiadateľ (platiteľ DPH)30 €60 €/ rok * 3 roky = 180€
Už certifikovaný používateľ značky, obnova práv alebo ďalšia skupina produktov (neplatiteľ DPH)10 €30 €/ rok * 3 roky = 90€
Už certifikovaný používateľ značky, obnova práv alebo ďalšia skupina produktov (platiteľ DPH)15 €50 €/ rok * 3 roky = 150€

Viac o postupe certifikácie a poplatkoch sa dozviete v Zásadách značky Produkt Liptova.

Pre viac informácií nás kontaktujte


Partneri projektu

Plánovač Liptov