Home GDPR

GDPR

ZA 7 horami 2022

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

ZA 7 horami 2021

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

ZA 7 horami 2020

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

LIPTOVFEST 2020

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Liptovfest

ZA 7 horami 2019

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Za7Horami

LIPTOVFEST 2019

IDO §19 a 20 IS propagácia (akcie podujatia pre široký okruh dotknutých osôb – Liptovfest

LIPTOVSKÍ VÍŤAZI 2019

Informácia o spracúvaní osobných údajov Pre informačný systém: IS súťaže


Ochrana osobným údajov GDPR

Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“)

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je REGION LIPTOV, Štúrova 1989/41, 031 42  Liptovský Mikuláš, IČO: 42 219 906, +421 55 65 401, info@visitliptov.sk

12. IDO §19 a 20 IS verejné obstarávanie

13. IS plánovač dovolenky / IS Planner ENG

Liptov planner